x

Skive Festival i økonomiske problemer

Skive Festival i økonomiske problemer

Fra den 30. maj til 2. juni i år løb den 20. udgave af Skive Festival af stablen med navne som Robyn (billedet) og Linkin Park øverst på plakaten. Festivalen solgte cirka 17.000 billetter, og selvom festivalarrangør Knud Bjerre i første omgang oplyste til GAFFA, at økonomien "så fornuftig ud", så viser en nærmere opgørelse, at festivalen kommer ud med et underskud så stort, at den beder sine kreditorer om henstand med betaling. Det oplyser formand Henrik Kirketerp-Møller i et brev til festivalens kreditorer.

Henrik Kirketerp-Møller skriver, at underskuddet skyldes et manglende billetsalg i maj – kun 300 solgte billetter i maj, hvilket er cirka 1500 mindre end i maj måned de sidste fire år – kombineret med en mindre omsætning på festivalpladsen, muligvis grundet det kolde og blæsende vejr. Han skriver desuden blandt andet følgende:

"Da der, som det ser ud nu, ikke er penge til at betale alle kreditorer, herunder beklageligvis jeres tilgodehavende, så bliver ingen regninger betalt, indtil der er en afklaring. Dette sker for at behandle og stille alle kreditorer lige. Derfor er vi desværre nødt til til at anmode om henstand med betaling af jeres tilgodehavende, indtil der ligger en afklaring."

Henrik Kirketerp-Møller skriver dog også:

"Vi vil gerne slå fast med syvtommersøm, at selvom vi lige nu har nogle økonomiske udfordringer, så er det vores vurdering, at udfordringerne ikke er større, end at vi stadig forventer, at der holdes Skive Festival den 5.-8. juni 2013. Da en løsning efter al sandsynlighed skal en tur forbi Skive Kommune, og da det grundet sommerferien ikke vil kunne ske før et byrådsmåde tirsdag den 28. august, så forventer vi realistisk set ikke, at der er en endelig løsning før omkring den 1. september."

Henrik Kirketerp-Møller skriver videre til kreditorerne, at festivalen "vil anmode jer om at afvente og undlade at foretage drastiske retslige skridt imod os, da dette vil vanskeliggøre processen og ikke give os den tid, der er nødvendig for at få tingene på plads. Sigtet er naturligvis, at alle kreditorer får deres penge."

GAFFA har ikke kunnet træffe Henrik Kirketerp-Møller for en uddybende kommentar.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA