Nyhed

Dansk Musiker Forbund går ind i Wig Wam-sagen

Hjælp til medlemmer i klemme

Dansk Musiker Forbund (DMF) bekendtgjorde i formiddags, at de vil repræsentere de medlemmer af forbundet, som har noget i klemme efter Rock Ons betalingsstandsning.

Konsulent Mikael Højris siger til GAFFA Online, at det er DMF’s formål at hjælpe de pågældende medlemmer med gratis advokatbistand. Han pointerer samtidig, at DMF ikke har noget udestående med hverken Rock On eller Wig Wam-holdet:


- Vi hjælper bare vores medlemmer.


Mikael Højris kan ikke oplyse, hvilke musikere der har henvendt sig, kun, at der netop nu er tale om 15-20 personer. Samtidig er det endnu ikke præciseret, hvilke artister og orkestre der rent faktisk har krav på penge.

På spørgsmålet, om DMF er gået ind i sagen for at danne fælles front, svarer Mikael Højris, at DMF pr. definition er fælles front. I Danmark kan man dog ikke lægge fælles sag an, det skal gøres individuelt.


- Vi vil føre sag på hver enkel person eller band, men indtil videre fører vi ikke noget. Det bliver først aktuelt, hvis der fortsat er betalingsstandsning, eller der kommer en konkurs. En privat person kunne gøre det samme; det koster bare mange penge til advokater. Det er bl.a. på grund af gratis advokatbistand til vores medlemmer, at man som musiker melder sig ind i DMF,.


På tirsdag er der møde i Sø- og Handelsretten igen. Der skal man tage stilling til, om Rock On er konkurs, eller om virksomheden kan reddes. DMF afventer faktuelt, hvad der sker, og råder folk til at slå koldt vand i blodet.

- Jeg er overbevist om, at Rock On har haft de bedste intentioner; det er bare gået rigtig skidt med hele denne sag. I fremtiden håber jeg, at branchen vil tage op til revision, hvordan man vil tegne kontrakter, gennemføre arrangementer osv., slutter Mikael Højris.
ANNONCE