Nyhed

Første overblik over Midtfyns-boet

Skuffede billetkøbere kan regne med maks. en hund retur. Håndsrækning fra Samsø og Vig Festival

Kurator har nu fået det første overblik over konkursboet efter Midtfyns Festival og oplyser nu i Midtfyns Festivals nyhedsbrev og på festivalens hjemmeside, hvordan skuffede billetkøbere skal forholde sig. Og medmindre man har købt billet gennem Ebilletter, eller Klub GAFFA – og dermed kan få sine penge retur – er den klart bedste forretning at tage imod tilbudet om ombytning af en billet til Roskilde søndag d. 4. juli eller et af de to nye tilbud, der er kommet på banen:

Har man købt en tre- eller femdages billet til Midtfyn, kan man for kr. 250,- bytte denne til en partoutbillet til Vig eller Samsø Festival, der finder sted hhv. 8.-10. juli og 15.-18. juli. Vig og Samsø tilbyder at ombytte hhv. 1000 og 500 billetter. Standardpriserne for partoutbilletter til de to festivaler (i forsalg) er henholdsvis kr. 575,- og kr. 700,-

Hvis man vil forsøge at få sine penge retur, skal man – som alle øvrige kreditorer – indsende sit krav til kurator, advokatfirmaet Jeppe L. Jepsen, Thinggade 3, 7800 Skive, med oplysning om navn og adresse, fordringens størrelse opgjort pr. konkursdagen d. 10/6 2004, samt med dokumentation i form af faktura, original billet eller anden sikker identifikation af fordringen. Vil man have kvittering for anmeldelsen, skal den sendes i 2 eksemplarer.

Kurator oplyser dog, at "det aktuelle skøn over boets dividende er, at der ikke kan påregnes en dividende på over 10 procent. Det indebærer, at en fordring på eks kr. 850,00 ikke kan forventes dækket med mere end kr. 85,00. Der er en ikke ubetydelig risiko for, at dividenden kan blive mindre."

Har man altså købt partout-Midtfyns-billet til kr. 1075,-, kan man altså højest regne med at få 107,50 retur.

Har man købt billet gennem Klub GAFFA, får man sine penge retur og har allerede fået information om dette direkte fra Klub GAFFA.

ANNONCE