Nyhed

Kunstrådets Musikudvalg gransker rapport

Udvalget har nu modtaget en rapport fra Rambøll Management om promoveringen af dansk musik i udlandet

I en pressemeddelelse fremgår det, at Kunstrådets Musikudvalg har modtaget den konsulentrapport om international musikeksport og -udveksling, udvalget tidligere i år bestilte hos Rambøll Management. Kunstrådets Musikudvalg bestilte rapporten for at få et overblik over den del af arbejdet for dansk musik i udlandet, der ligger inden for Musikudvalgets støtte- og indflydelsesområde, og for at give Musikudvalget grundlag for at forme det fremtidige arbejde med at promovere dansk musik i udlandet.

Rapporten er i første omgang behandlet på to møder i Musikudvalget, hvorefter den nu offentliggøres, mens udvalget begynder det mere detaljerede arbejde med rapportens anbefalinger. Hovedanbefalingen i rapporten er, at arbejdet med at promovere dansk musik i udlandet altid bør tage udgangspunkt i en eksisterende interesse hos modtagere af enhver art. Det følger heraf, at arbejdet i Danmark må være organiseret, så det udføres med den størst mulige musikfaglige ekspertise og genreindsigt. Derfor anbefaler Rambøll en decentral, genrebaseret strategi for arbejdet med musik i udlandet. Dette decentrale arbejde skal så samordnes og følges af Musikudvalget og Kunststyrelsen.

Musikudvalget skriver i deres pressemeddelese, at de umiddelbart finder rapportens konklusioner interessante og vil nu dels undersøge, hvilken økonomi der vil være til en strategisk indsats for dansk musikeksport, og dels tage kontakt til musiklivets organisationer for at undersøge, om der kan opbygges de nødvendige professionelle kontakter, for at rapportens anbefalinger kan virkeliggøres.

Download hele rapporten

ANNONCE