Nyhed

Danske musikmiljøer får tildelt 90 millioner

Blandt andet tildeles der penge til Spot Festival, Copenhagen Jazz Festival og Aarhus Took It

Statens Kunstråds Musikudvalg har afsluttet sin årlige hoveduddeling og har offentliggjort, hvordan deres tilgængelige 90 millioner kroner skal fordeles i 2010 i musikmiljøet. Det har betydet penge til skolekoncerter, til støtte af den klassiske musik, men også til en række mindre festivaler.

Festivalerne, der er tale om, er blandt andre Tønder Festival, Aalborg Metal Festival og Copenhagen Jazz Festival. Derudover er den største og nyeste post i forbindelse med festivalaktivitet den århusianske Spot Festival, som får tildelt omkring 1,8 millioner til at afvikle arrangementet i 2010. Giordano Bellincampi, der er formand for Kunstrådets Musikudvalg, udtaler om Spot Festival i en pressemeddelelse:

"Musikudvalget anser Spot Festival for at være en af de væsentligste musikbegivenheder i Danmark, og det har været os magtpåliggende at synliggøre den store satsning, som Spot er for dansk musikliv. Vi har derfor valgt at opprioritere Spot og tilføre festivalen 250.000 kr. ekstra i 2010. Samtidig har vi ønsket at styrke Spot Festivalens udviklingsmuligheder gennem etablering af festivalen som en selvstændig institution i et fortsat nært samarbejde med ROSA."

Udskillelsen af Spot Festivalen fra Dansk Rock Samråd (ROSA) og det ekstra tilskud er dog langt fra de største poster på Statens Kunstråds uddelingsliste. Tilskuddene til basisensembler som Det Jyske Ensemble løber samlet set op i ca. 30 millioner kroner, mens tilskuddet til "Levende Musik i Skolen" med ca. 13 millioner kroner er blandt de største poster.

Men Giordano Bellincampi udtaler i pressemeddelelsen, at de koncertarrangører og musikformidlere har "oplevet en positiv tendens mod en mere dynamisk og visionær planlægning, og det har vi prioriteret i uddelingen af midlerne." Dermed er der tale om flere penge til festivaler, men også til musiktidsskrifter som Geiger, der får tildelt 110.000 kroner.

Statens Kunstråds Musikudvalgs økonomiske ramme på de 90 millioner kroner er bestemt af finansloven og er den samme som sidste år. Man kan finde hele listen over hvilke midler, der er bliver uddelt i 2010 her.

ANNONCE