Nyhed

Musikhuset Århus fuldender omfattende renovering

Nordeafonden har doneret 2,5 millioner til indkøb af nyt lydanlæg til Store Sal

Siden 2009 har Musikhuset Århus arbejdet på at modernisere Store Sal, hvor godt 200.000 gæster årligt frekventerer forestillinger af den ene eller anden art. Hvor de hidtidige renoveringer fortrinsvis har sigtet mod at forbedre publikums komfort og visuelle oplevelse, betyder den store donation fra Nordea-fonden, at Musikhuset kan investere i et et helt nyt, digitalt lydanlæg. Det nuværende anlæg har tyve år på bagen, og det nye anlæg vil, foruden en generel forbedring af lyden i salen, gøre det muligt for lydteknikerne at detail-indstille lyden, så den bliver mere ensartet fordelt i hele salen.

"En uddeling af denne størrelse fra Nordea-fonden er ganske overvældende, og jeg er sikker på, at både publikum, kunstnere og ansatte i Musikhuset får stort udbytte af det nye lydanlæg fremover," udtaler Musikhusets direktør Marianne Bedsted, og fortsætter: "Jeg er meget glad og stolt på Musikhuset vegne over, at Nordea-fonden, som også tidligere har udstyret Rytmisk Sal med et moderne lydanlæg, atter vil bidrage til at give publikum store oplevelser i Musikhuset Aarhus".

Indkøbet af det nye anlæg vil desuden betydee, at det ikke længere bliver nødvendigt at leje ekstra udstyr ind i forbindelse med store produktioner. Dermed sparer Musikhuset penge til både ekstra mandskab og teknik.

Forbedringer for 33,5 millioner

 "Vi håber, at det nye lydanlæg, med dets høje tekniske kvalitet, vil give Musikhusets store og brede publikum endnu bedre musikoplevelser i Store Sal", siger Ulla Björnsson, sekretariats-chef i Nordea-fonden. Fonden støtter aktiviteter inden for sundhed, motion, natur og kultur, og har tidligere støttet etableringen af nye musikanlæg i Musikhusets rytmiske og symfoniske sale. Rådmand for Kultur- og Borgerservice, Marc Perera Christensen, hilser donationen til det nye lydanlæg velkommen:

"Jeg er glad for den store anerkendelse af Musikhuset som et af byens største kulturflagskibe. Det er anden gang, Nordea-fonden er med til at sikre vellyd i Musikhuset Aarhus, og det viser, at huset er en attraktiv samarbejdspartner, som er med til at skabe liv og glæde i byen. Jeg vil gerne på vegne af hele byen takke for den flotte opbakning", siger Marc Perera Christensen.

Med det nye lydanlæg har Musikhuset i alt investeret 33.500.000 kr. i forbedringer i Store Sal siden 2009 - en tredjedel muliggjort gennem uddelinger fra Nordea-fonden og Købmand Herman Sallings Fond.

 

ANNONCE