Nyhed

Musik er den største kunstgenre i Danmark: Ny statistik viser, at klart flest kunstnere er musikere

Men langt over halvdelen kan ikke leve af det

En helt ny statistik har set dagens lys og skal ifølge Danmarks Statistik "bidrage til øget viden om kunstneres vilkår". Statistikken påviser en række ting, men helt tydeligt bliver det, at musikken er dén kunstgenre i Danmark, der er den mest populære.

I alt er der 27.731 kunstnere i Danmark, svarende til 0,6 pct. af befolkningen mellem 20 og 80 år. Denne første udgivelse opgør antallet af kunstnere i Danmark fordelt på køn, alder, bopælsregion og indkomstgrundlag inden for Musik, Forfattere og ord, Billedkunst og formgivere, Film og TV samt Skuespil og scenekunst.

Kunstnere inden for kunstområdet Musik udgør med 59 procent den største andel af kunstnere i Danmark.

Kilde: Danmarks Statistik
Kilde: Danmarks Statistik

Nok er flest kunstnere musikere, men Film og TV-branchen har det største indkomstgrundlag

Selvom omkring 16.300 kunstnere ud af 27.731 er musikere, er der ikke mange, der kan leve af det som sin primære indtægtskilde. Ifølge statistikken er der kun 36 procent af musikerne, der mere eller mindre kan leve udelukkende af deres musik. Knap 25 procent af musikerne får 25-75 procent af deres indkomst fra deres kunstneriske virke, mens over 40 procent kun får 1-25 procent af deres samlede indkomst fra musikken. 


 

Kilde: Danmarks Statistik
Kilde: Danmarks Statistik


Flest musikere er mænd
At flest musikere i Danmark er mænd, er ikke ligefrem en nyhed. Statistikken finder således at hele 75 procent musikere er mænd, mens kun 25 procent er kvinder. Bryder man tallene op i alder, kan man ligeledes se, at det står værst til jo højere op i alder, musikerne kommer. Dermed er det den unge generation, der har flest kvinder, med en lille stigning på knap 29 procent mod 71. For aldersgruppen 70+ årige, er der kun 24 procent kvinder. 

Kilde: Danmarks Statistik
Kilde: Danmarks Statistik

Kilde: Danmarks Statistik
Kilde: Danmarks Statistik


 


ANNONCE