Nyhed

FREDERICIA KOMMUNE: "Vi skal have unikke oplevelser hver dag - 365 dage om året"

GAFFA har fokus på fremtidens stjerner, og undersøger derfor, hvordan landets kommuner støtter børn og unges talentudvikling

Hvordan støtter man bedst børn og unge, som elsker musik? Og hvordan sørger man for, at man husker den brede diversitet for lokalområdets kulturtilbud? Redaktionen har kontaktet Kultur- og Idrætschef i Fredericia Kommune Kasper Findahl, som fortæller om kommunens indsatsområder.

Hvordan støtter Fredericia Kommune børn og unges musikalske talentudvikling?

"Hos Fredericias Kulturskole (Den Kreative Skole, red.) har vi en aktiv talentlinje på alle tre fagområder (musik, billedkunst og scenekunst, red.), hvor der til sammen går 45 elever. Som skole har vi fokus på at finde elevernes talent så tidligt som muligt og ved nysgerrighed blive klogere på, hvordan vi sammen kan udvikle det igennem en holistisk tilgang.


Allerede i en tidlig alder er det tydeligt, når et barn viser nysgerrighed for blandt andet musikken. Igennem vores tilbud til de nul til otteårige har vi fokus på det at lege. Lige fra babyrytmikken til vores førskolehold i indskolingen. Det at lege arbejdes der videre med i Klubben, som er et tilbud for de otte til 10 årige, som måske ønsker lidt ekstra musik i deres hverdag foruden deres hovedfagsundervisning.

Den Kreative Skoles talentlinje er ved at gennemgå en forandring, da vi ser et behov for at starte tidligere. Ikke for at pace eleven men for at skabe pladsen til det at være kreativ - plads til legen og det at være nysgerrig på det, man er god til. Dette skal supplere vores allerede etablerede talentlinje for de 14 - 20 årige. Her arbejder vi meget sammen med andre kommunale institutioner som blandt andet folkeskoler, gymnasiet, ungdomsskolen og vores lokale spillested Tøjhuset. Tværkommunalt, nationalt og internationalt arbejder vi sammen med vores kollegaskoler lokalt i trekantsområdet gennem MGK (Musikalsk Grundkursus, red.) til det internationale arbejde i European Music School Union, EMU."

Hvordan sikrer Fredericia Kommune diversitet og en bred repræsentation i områdets kulturudbud?


"Igennem det brede samarbejde med kommunale, nationale og internationale samarbejdspartnere har vi et stort fokus på at være relevante for de 0 til 25 årige. Det gør vi blandt andet ved at være åbne for fremmede kultur, stilarter og kunstarter. Den Kreative Skole tilbyder blandt andet undervisning i indisk karnatik, og arbejder meget med improvisation blandt andet igennem Nanna Pi Aabo-Kim’s extemporize-koncept.

Den Kreative Skoles billedkunstafdeling har et tæt samarbejde med andre kommuner og lokale kunstnere i og omkring Fredericia. Den Kreative Skoles scenekunstafdeling består af dans, drama og musical. I samarbejdet med blandt andet Kirstinebjergskolen har vi som kommune fået et større fokus på musicalgenren for de yngre - ikke som modtagere, men som kunstnere i egne producerede forestillinger.

Vores danseafdeling har den 1. august 2023 fået en ny medarbejder, som kommer fra Thailand, og har derfor en helt andet kulturel baggrund med sig ind i dansefaget, end vi har været vant til. Vores dramaundervisere har den 1. august startet et ny projekt, vi kalder Drama i Dansktimen. Her kommer vores dramaundervisere ud i dansktimen, og sammen med klassens lærer finder de et dansk eventyr, en dansk roman eller noget helt tredje, de har arbejdet med i dansk, som de skal dramatisere.


Udover ovenstående har vi samarbejde mellem ungdomsskolen og forskellige kreaværksteder på Depotgården. Her kan unge dygtiggøre sig indenfor forskellige kreative genrer. Vi har øvelokaler og et ungdomshus, hvor forskellige samarbejder er muligt."

Har kommunen en særlig plan eller prioritering for musik i lokalområdet?

"Igennem den kommende Kultur-, Idræts- og Oplevelsespolitik vil der blive sat fokus på de fokusområder som Vision 2033 omtaler igennem konkrete handleplaner."


Hvilke musik- og kulturtilbud ønsker kommunen flere af, og er der noget, som skal nedprioriteres?

Kasper Findahl henviser her til sin kollega Peder Tind, som er formand for kommunens Kultur- og Idrætsudvalg. Det er derfor sidstnævnte, som svarer på ovenstående spørgsmål.

"I 2024 starter processen om en ny Kultur-, Idræt- og Oplevelsespolitik i Fredericia Kommune. Det kommer til at ske i samarbejde med alle de mange frivillige, råd og nævn, som er på hele området. Det er i den proces, hvor vi skal undersøge, hvad der skal være i sådan en politik, hvad skal der være mere af, og hvad skal der være mindre af. Det er ligesom det, der skal definere, hvad vi kommer til at arbejde hen imod.


Vi har allerede et stort fokus på events. Vi har lige fået vedtaget en eventstrategi på Kultur- og Idrætsområdet, som vi selvfølgelig skal folde ud. Og så er vi jo også en stærk musicalby, og vi har et stærkt kreativt miljø hos Den Kreative Skole. Det er noget, som vi allerede er rigtig gode til, og som har sagtens kunne tænkes, at vi kan udvikle. Noget af det, jeg personligt også kunne tænke mig, det er at folde det endnu mere ud. Eksempelvis hele kulturdelen omkring street art og at bringe endnu flere kulturtilbud ud i det åbne rum, som jeg personligt synes, kunne være spændende at gå efter.

Det læner sig også op ad vores Vision 2033, hvor vi har tre ben. Ét af de ben handler om, at vi skal have unikke oplevelser hver dag - 365 dage om året. Det er både kultur- og idrætstilbud, og det kommer også til spil i vores nye Kultur-, Idræts- og Oplevelsespolitik.

Generelt har vi et meget stort fokus på at udvikle og gøre endnu mere af det, vi synes er rigtig godt. Så jeg kan ikke lige pege på nogle steder, hvor vi bliver nødt til at nedprioritere. Vi vil hellere se på, hvor kan vi udvikle, og hvor kan vi gøre noget af det, vi allerede gør, endnu bedre."


LÆS OGSÅ: ROSKILDE KOMMUNE: Det er gennem bredden, at talenterne vokser frem

ANNONCE