Nyhed

Ny rapport afdækker mangfoldigheden blandt danske musikskabere med overraskende oplysning

Koda udgiver i dag en mangfoldighedsrapport, som for første gang kaster lys over demografien for danske sangskrivere og komponister. Særligt én oplysning overrasker

Et større fokus på diversitet og mangfoldighed har været på dagsordenen i de seneste år i den danske musikbranche. Som et bidrag til det arbejde udgiver musikrettighedsorganisationen Koda nu en rapport, som for første gang tegner en mangfoldighedsprofil af landets sangskrivere og komponister.

”I Koda mener vi, at lige muligheder er en forudsætning for at skabe en mangfoldig musikbranche og et bæredygtigt musikliv. Derfor er det naturligvis vigtigt for os løbende at styrke vores vidensgrundlag, så vi og branchen kan arbejde målrettet med at sikre lige adgang til musiklivet,” siger Kodas forperson, Loui Törnqvist, om baggrunden for rapporten.

Første tal på musikskabernes etnicitet
Mangfoldighedsprofilen afdækker demografiske parametre såsom kønsidentitet, seksuel orientering, alder, uddannelse, geografi, funktionsnedsættelser og etnicitet.

Ifølge Koda giver rapporten dermed for første gang nogensinde indsigt i den etniske sammensætning af danske sangskrivere og komponister. Af besvarelserne fremgår det, at 14 procent af sangskriverne og komponisterne definerer deres etnicitet som noget andet end hvid/kaukasisk (definition på en person med oprindelse i et af de oprindelige folk i Europa, red.). 


Til sammenligning er knap 16 procent af den samlede danske befolkning indvandrere, efterkommere og børn af efterkommere. Ud af disse har knap 64 procent en oprindelse i ikke-vestlige lande.

”Vi er tilfredse med, at vi nu får indsigt i den etniske sammensætning af vores medlemmer, og at de lige på dette parametre ikke adskiller sig meget fra den danske befolkning generelt. Det ændrer dog ikke på den veldokumenterede diskrimination af etniske minoriteter, og derfor vil vi naturligvis fortsætte med at have fokus på at ændre de forhold,” siger Loui Törnqvist.

Ud over uddannelse og etnicitet indeholder rapporten også statistik om kønsidentitet og funktionsnedsættelser. Rapporten viser en overrepræsentation af mænd, som Kodas kønsstatistik gennem flere år har påvist, og som er størst blandt Kodas højest indtjenende medlemmer.

Samtidig viser rapporten også, at mens omkring 30 procent af voksne danskere vurderer, at de har en større eller mindre funktionsnedsættelse, lever 40 procent af sangskriverne og komponisterne med en funktionsnedsættelse, såsom tinnitus, depression eller ADHD, der begrænser dem i en eller flere livsaktiviteter.

Højt uddannelsesniveau overrasker mest
Ifølge Koda er en af de mest overraskende resultater, at der i rapporten er en overrepræsentationen af medlemmer med en længere uddannelse. Rapporten viser nemlig at seks ud af ti sangskrivere og komponister har en videregående uddannelse modsat den danske befolkning, hvor det gælder for fire ud af ti voksne. Samtidig har tre procent af sangskriverne og komponisterne en Ph.d. Og det er med til at aflive en helt særlig myte om musikere, mener Loui Törnqvist. 


”Resultaterne bekræfter i overvejende grad velkendte tendenser med undtagelse af vores medlemmers høje uddannelsesniveau. Tallene udfordrer først og fremmest veletablerede myter om, at man ikke kan uddanne sig til musikalsk succes. Omvendt kan de dog også være en indikator på, at manglende uddannelse kan være en forhindring for at opnå en karriere som musikskaber i dag. Rapporten giver ikke svarene, men vi vil undersøge det nærmere, og se om det er udtryk for socioøkonomiske barrierer, et tegn på, at vi er ved skabe en mere professionel branche, eller noget helt tredje og så på den baggrund tage stilling til vores næste skridt,” siger Loui Törnqvist.

LÆS OGSÅ: Flest danske musikere er mænd, men fordelingen ser anderledes ud på tværs af genreområder

ANNONCE