Nyhed

Region Midtjylland investerer over 15 millioner kroner i kulturprojekter

Regionsrådet afsætter penge til sundhedsfremmende kulturoplevelser med fokus på bæredygtighed og trivsel

I september sidste år bragte GAFFA en artikel om projektet Sange Med Mødre, som er et korforløb målrettet sårbare kvinder. Projektet introducerede korsang som et værktøj allerede under graviditeten for at sænke risikoen for efterfødselsreaktioner, og for samtidig at give den gravide nogle brugbare redskaber til under og efter fødslen. Forløbet indebære et samarbejde mellem jordemødre og sundhedsplejersker samt de lokale kultur- og musikskoler, og bliver støttet af Region Midtjylland. Nye oplysninger tyder på, at regionen i 2024 fortsat kommer til at satse på et bredt udvalg af lignende sundhedsfremmende eller samfundsrelevante kulturaktiviteter.

På et regionsrådsmøde den 28. februar 2024 blev en ny handleplan for kulturområdet vedtaget. I alt er der afsat 15,8 millioner kroner til at dække fire hovedopgaver: Partnerskabet Europæisk Kulturregion (EKR), Midtjysk Kulturakademi, Kulturpuljen og strategisk kulturindsats samt kultur som sundhedsfremme. Det fremgår af regionsrådets mødereferat

"Strategisk kulturindsats" dækker over en række initiativer med fokus på unges trivsel, bæredygtighed andre sundhedsfremmende kulturprojekter under afgrænsningerne "kultur og unge, kultur og bæredygtighed, kultur og landdistrikter samt ny kulturpolitik".


Blandt andet planlægger man at igangsætte et nyt projekt, som "ved at inddrage kultur på erhvervsskolerne kan skabe bedre fællesskaber og øge trivsel blandt eleverne for at styrke erhvervsskolerne". Derudover ønsker man at støtte kulturinitiativer med fokus på bæredygtighed:

"Indsatsen fokuserer på kunsten og kulturens rolle i den bæredygtige omstilling af samfundet, herunder hvordan kunstneriske metoder og sprog kan være effektive redskaber til at omstille mennesker og skabe et mere bæredygtigt samfund.".

Af mødereferatet fremgår det derudover, at Region Midtjylland har indgået et samarbejde med Kulturens Analyseinstitut, "som skal levere videns- og datagrundlag samt facilitere processen". 


Sange Med Mødre er igangsat af verdenssundhedsorganisationen WHO, som også ejer lignende projekter i andre lande. I Danmark er Den Kreative Skole i Silkeborg den danske operatør, og projektet omfatter også Holstebro Musikskole og Kulturskolen Viborg. Ifølge Region Midtjyllands handleplan tyder det på, at projektet kommer til at fortsætte, da "(...) regionen indgår i en dialog bl.a. med WHO, om et fortsat samarbejde".

SAMFUND: Midtjysk korprojekt bygger bro til fødegangen, og får international opmærksomhed

 


ANNONCE