Nyhed

SPOT og ROSA går hver til sit efter 26 år

GAFFA.dk – alt om musik

Fremover skal de to musikinstitutioner være selvstændige enheder med hver sin leder.

Det skal de, fordi Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik sidste efterår besluttede, at ROSA og SPOT Festival, som er født af ROSA, skal deles i to selvstændige organisationer.

Grunden til den pålagte opdeling er, at musikalske genreorganisationer som ROSA ikke længere må drive årlige festivaler ved siden af deres øvrige arbejde. Ved årsskiftet skal SPOT og ROSA således drives som selvstændige organisationer med hver sin leder og hvert sit mandat og opgave. Tidligere souschef i ROSA, Conny Jørgensen, overtager ledelsen af ROSA efter ROSAs tidligere leder og medstifter Gunnar K. Madsen, der i stedet fortsætter som leder af SPOT. 

– Det er klart, at det for ROSA og SPOTs medarbejdere er som at blive skåret over på midten. De to vigtige institutioner i dansk musikliv er vokset sammen gennem 26 år, og det har været både emotionelt og ressourcekrævende at gennemføre adskillelsen. På den positive side kan de to organisationer nu løse andre typer opgaver og samtidig arbejde sammen om det fælles hjerteblod; at skabe bånd mellem musikken og publikum, lyder det i en pressemeddelelse fra bestyrelsesleder for ROSA, Nanna Kalinka Bjerke

De nye retningslinjer fra Kunstfonden betyder også, at musikkens fire genreorganisationer; ROSA, JazzDanmark, Tempi og Snyk nu skal organisere deres virke i tættere samarbejde og fælles varetagelse af opgaver. I samarbejde skal de blandt andet udarbejde fælles mål og aktiviteter på udvalgte områder, ensarte deres støttevejledning og arbejde med dokumentation og dataindsamling, så de respektive genreområder inden for musikken kan sammenlignes til støtte for Kunstfonden, politiske beslutningstagere og musiklivet i øvrigt. Opgaver, som ikke mindst COVID19-nedlukningen viser et stort behov for.

ROSAs opgave er fortsat at fremme dansk rock og beslægtede genrer i ind- og udland, gennem økonomisk støtte og rådgivning, forskellige initiativer og aktiviteter som Pop-Pilot (musikcamp for piger), E-tur på efterskoler og mange andre projekter.

SPOT Festivalen, som finder sted næste gang 17.-19. juni 2021 i Aarhus, skal fortsat styrke kendskabet til især nyere dansk og nordisk musik. Formålet er endvidere at styrke musikkens vækstlag og internationale netværk og stimulere musiklivets kunstneriske og faglige videndeling. Det sker gennem den årlige SPOT Festival samt en række nationale og internationale formidlingsaktiviteter. 

SPOT har naturligvis som alle andre været præget af COVID-19-aflysninger i 2020. Vi har i stedet haft et væld af online-arrangementer og er klar til at fortsætte vores mission med at få ny musik ud til publikum, skabe netværk og engagement. SPOT har i forbindelse med adskillelsen fået samlet et stærkt hold, af dels tidligere ROSA-medarbejdere, dels nye kræfter. Vi glæder os til at komme i gang med 2021 - ikke blot via SPOT festivalen, men også en række andre spændende projekter, lyder det fra SPOTs bestyrelsesleder Anja Pil Christoffersen

ANNONCE