Nyhed

POLITIK: Ny organisation vil have flere penge til kulturlivet – politikerne er indbyrdes uenige

GAFFA.dk – alt om musik

Dansk Kulturliv er netop kommet med et udspil om at tilføre op mod 500 millioner til kulturen over de næste tre år. Kulturordførerne fra Venstre og Socialdemokratiet er uenige om prioriteringen af penge til kulturlivet. 

Artiklen er skrevet i samarbejde med Anne Straarup

Den nye interesseorganisation Dansk Kulturliv, som har til formål at styrke kulturens stemme politisk og få flere danskere til at mødes om kulturen, er for nylig kommet med sit første udspil, skriver Politiken. Udspillet lyder på, at man de næste tre år skal tilføre kulturen ekstra 2 procent i prioriteringsbidrag om året. Det svarer til 500 millioner kroner over de næste tre år. 

Dansk Kulturliv består af en række vigtige spiller fra Danmarks kulturelle scene. Her er tale om Danske Koncert- og Kulturhuse, Danmarks Biblioteksforening, Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Dansk Teater, Dansk Live og Organisationen Danske Museer.

GAFFA har talt med Esben Marcher, som er sekretariatschef ved Dansk Live, om det første udspil fra Dansk Kulturliv. Det skal her understreges, at Marcher udtaler sig på vegne af Dansk Live, som er en del af Dansk Kulturliv.

Hvorfor er Dansk Kulturliv kommet med dette udspil?

– Det er et forslag, som vi har udarbejdet sammen, fordi vi jo kan se, at der på baggrund af corona er behov for, at man løfter niveauet på de statslige investeringer i kulturen. Det kommer sig selvfølgelig dels af en årrække med løbende besparelser, som det egentlig er et modsvar på, men det kommer sig selvfølgelig også af, at vi har en situation nu, hvor vi mere eller mindre er igennem corona, men hvor festivalerne i vores flok står i en situation, hvor de har brug for hjælp til at genoprette deres drift oven på to års aflysninger og de store økonomiske tab, der har været i den forbindelse.

Hvad er jeres tanker om, hvordan det skal foregå – hvordan kulturen skal styrkes?

– Der er jo en række underforslag i det her, som dels går på delen med genopretning og så nogle mere konkrete forslag omkring blandt andet at styrke de kunstneriske uddannelser på vores område – konservatorier og så videre. Men vores hovedaktie i Dansk Live er jo at sikre, at de aktører, som godt nok er blevet kompenseret under nedlukningen og aflysninger, men som stadig har lidt et stort tab, får en hjælp til en genopretning, og at man får mulighed for at få nogle puljemidler, der kan hjælpe med genopretning og genrejsning af de danske festivaler. Fordi de står i meget økonomisk trang situation, fordi de har brugt alle deres opsparede midler på overhovedet af overleve krisen.

Hvorfor er kulturen netop så vigtig? Der er jo mange områder, der er blevet ramt under corona.

– Vi står nu i en situation, hvor kulturen ikke længere er en prygelknabe for en regering, hvor man gerne sådan rent symbolpolitisk vil spare på kulturen. Der er et potentiale og et ønske fra en stor del af Folketinget i øvrigt jo til at løfte kulturen oven på corona, fordi det er tydeligt for enhver, at det er det (kulturen, red.), der i virkeligheden er limen mellem mennesker i samfundet, og hvis vi skal rejse os som land oven på en hård corona-tid, så er det selvfølgelig også nødvendigt, at kulturen er der og er til stede i hele landet.

I forlængelse af samtalen med Esben Marcher, har GAFFA talt med Venstres medie- og kulturordfører Jan E. Jørgensen om hans tanker om udspillet fra Dansk Kulturliv.

Den nye interesseorganisation Dansk Kulturliv foreslår, at kulturområdet i de kommende tre år bliver tilgodeset med et prioriteringsbidrag på to procent om året, hvilket løber op i godt 500 millioner kroner over de tre år. Hvad tænker du om det udspil?

Jeg tænker, det lyder spændende. Vi har selv i det finanslovsforslag, som vi præsenterer inden længe sat et beløb af, omkring 150 millioner kroner, bare til næste år, til kulturlivet bredt. Noget af det som vi tænker på, det er en corona-genopretningspulje, til nogle af dem, som har haft det rigtig svært. Det er jo blandt andet sådan nogle som festivalerne, der har været lukket ned to somre i træk.

Hvorfor vil i gerne bruge flere penge på kultur nu, når det var jer der skar hårdest, da I sad i regeringen?

– Vi skar ikke hårdere på kultur end alt muligt andet. Der var nogle behov for at bruge flere penge på nogle vigtige områder, og hvis man vil bruge flere penge et sted, så må man jo bruge færre penge et andet sted. Derfor var der den her generelle omprioriteringspulje, som skulle bruges til at få genoprettet økonomien, og det er jo så i vidt omfang sket nu, og derfor er der mulighed for at kunne prioritere igen. 

Jan E. Jørgensen fortæller desuden, at han mener, vi alle under corona virkelig fik at mærke, hvor vigtigt kulturen egentlig er, og at den er nødvendig at prioritere: 

– Kulturområdet jo super vigtigt. Hvis ikke man vidste det i forvejen, så har man fundet ud af det her under corona, hvor man virkelig har kunnet se, hvad det er, vi har savnet. Det har været musik og andre kulturoplevelser, og hvad var det, der holdt modet oppe, mens man sad i selvisolation og ikke kunne komme på arbejde og ikke kunne komme i skole? En plade på pladespilleren, en god bog i hånden eller en film på fjernsynet. Jeg tror, at forståelsen for, hvor vigtigt det område er, har fået et kæmpe spark under corona. Så er det jo samtidig et område, hvor der jo ikke bliver brugt lige så mange penge, som der gør på skoler, daginstitutioner og politik. Det et område, hvor du med forholdsmæssigt få penge kan løfte rigtig meget.

GAFFA har ligeledes talt med Socialdemokratiets medie- og kulturordfører Kasper Sand Kjær om det nye udspil. Han er ikke lige så positiv som Venstres Jan E. Jørgensen omkring flere penge til kulturlivet. For ham handler det hele nemlig om prioriteringer, og det tyder ikke på, at flere penge til kulturlivet prioriteres i denne omgang. 

– Jeg synes jo sådan set, at vi har lavet de prioriteringer, som kulturlivet efterspørger. Vi har brugt 5,5 milliard på at holde liv i kulturlivet under corona, og på sidste års finanslov afsatte vi mange millioner til investeringer i kulturlivet, som jo er penge, der er på vej ud i år og næste år. Så løftede vi kommunernes økonomi, så kommunerne i højere grad har haft mulighed for at prioritere og investere i kulturlivet. Så jeg synes sådan set, vi har gjort det, som de efterlyser, siger Kasper Sand Kjær til GAFFA. 

For ham er alt nemlig en prioritering, og Dansk Kulturlivs nye udspil synes han på en eller anden måde allerede er indfriet.  

– Som jeg hører dem (Dansk Kulturliv, red.), så efterlyser de, at der bliver afsat flere penge til kulturlivet, og det synes jeg, vi kontinuerligt har gjort i de år, vi har siddet i regering, siger Kasper Sand Kjær. 

Kasper Sand Kjær peger dog på den mulighed, at andre partier gerne vil prioritere kulturlivet, når der skal forhandles ny finanslov. I så fald lytter Socialdemokratiet gerne, siger han.  

– Der er 1,2 milliarder i reserve (i finansloven), og hvis partierne kommer og siger, at de eller nogle af de penge skal bruges på kulturlivet, så er vi jo helt klar til at drøfte det med partierne, siger Kasper Sand Kjær.

LÆS OGSÅ: Folkemødet vender retur i 2022 for fuld udblæsning