Interview

INTERVIEW: Spillestedernes aktuelle situation midt i energikrisen

GAFFA har snakket med spillestederne Train og Vega og forhørt dem om, hvordan energikrisen påvirker dem – og om de griber ind med særlige tiltag i forsøg på at afhjælpe forsyningssituationen

I kølvandet på krigen mellem Rusland og Ukraine kan vi ikke komme udenom, at Danmark står midt i en energikrise – der foruden de markante prisstigninger kan risikere at medføre en alvorlig forsyningssituation i løbet af vinteren.

Regeringen har afholdt flere pressemøder omkring energikrisen, der har lagt et stort fokus på, hvordan Danmark står i en eventuel forsyningskrise – hvorfor de kom med en opfordring til at spare så meget som muligt igennem forskellige mulige løsninger til energireducering. De opfordrede blandt andet landets kommuner til at stramme hårdt op og spare på energien.

Sidstnævnte opfordring er allerede i fuld sving, da der nu er tiltænkt aktive tiltag i forsøget på at afhjælpe situationen. Blandt andet er der allerede nu sat kulturbesparelser ind, da Aarhus skøjtebane og byens julelys på Salling ikke bliver aktuel i år – og det samme vil gøre sig gældende for Hotel D’ Angleterre i København.

Derudover meddelte Huset i Aalborg også for nyligt – en organisation bestående af kreative lokaler inklusiv et spillested - at de vil holde en ekstraordinær lang juleferie i forsøget på at spare på energien.

I forbindelse med de igangværende tiltag har GAFFA sat sig for at undersøge, om musikbranchen også har sat særlige tiltag i gang i et forsøg på at spare på energien og afhjælpe energikrisen – herunder også med spørgsmålet om, hvilke konsekvenser de mærker af krisen.

Vi har derfor forhørt os om eventuelle initiativer og konsekvenser hos to af landets spillesteder i Danmarks to største byer – Vega i København og Train i Aarhus.

Økonomiske konsekvenser

Kan I mærke nogle økonomiske konsekvenser af den aktuelle energikrise?

Carsten V. Nielsen, direktør og spillestedsleder hos Train:

- Vi mærker konsekvenserne ret kontant. Alene på el, har vi i sidste måned oplevet en stigning i omkostninger på 120% - og det er klart, at så markant en stigning, det kan i den grad mærkes på budgettet. Det kan blive en meget dyr sæson vi kigger ind i, hvis det er et vilkår, der fortsætter vinteren over.

Søren Gaden, kommunikationschef hos Vega:

- Vega klarer sig lige nu driftsmæssigt rigtig godt. Vi er kommet igennem årets første ni måneder med en belægningsprocent svarende til før Covid-19-nedlukningen, og vi oplever, at publikum i den grad er tilbage og efterspørger live-musik. Vi har masser af udsolgte koncerter og kan se, at når vores gæster virkelig vil høre noget, tøver de ikke med at købe billet.

I forlængelse heraf tilføjer Gaden, at publikum stadigvæk bruger lige så mange penge i huset, som for tre-fire år siden, hvorfor de overholder deres budget.

Om energikrisens økonomiske konsekvenser for Vega fortæller Gaden:

- Hvad angår energikrisen har vi en fastprisaftale på el, så indtil videre har vi ikke mærket direkte økonomiske konsekvenser. Til gengæld har vi en klar forventning om, at 2023 på flere planer bliver et udfordrende år.

Han fortsætter med at udbrede kriseperspektivet ved at nævne de konsekvenser, inflationen er med til at give – her blandt andet, hvordan færre penge mellem hænderne kan resultere i en tilbageholdenhed i forhold til at købe koncertbilletter.

I forlængelse heraf er Gaden også bevidst om, at krisen får økonomiske konsekvenser for Vega:

- Samtidig kommer Vegas udgifter til at stige. Helt konkret udløber vores fastprisaftale på el til nytår, og så ser vi altså ind i et 2023, hvor vores udgift til el mangedobles. Vi taler om et syvcifret beløb, og det vil ændre billedet af vores driftsbudget drastisk.

Et ønske om energioptimerende tiltag

Der er allerede nu sat flere kulturelle tiltag i gang for at afhjælpe energikrisen – har I nogle tiltag i sigte?

Nielsen, Train:

- Vi har for nuværende ingen planer om at tone ned for musikken, hverken i antal eller lydstyrke. Vi er et spillested og vores opgave og berettigelse ligger i at præsentere livekoncerter - det bliver vi ved med. Men, vi har i stedet fuldt fokus på at reducere og optimere vores forbrug de steder, hvor det så er muligt.

Gaden, Vega:

- Vi følger med i udviklingen på fjernvarmeprisen, for Vega lejer sig ind i en bygning fra 1956, som ikke er vanvittigt godt isoleret. Samtidig er huset totalfredet, så der er en række energioptimerende tiltag, der ikke lader sig gøre uden videre. Men noget kan og skal man gøre, og vi har en dialog på fuldt blus med ejeren af bygningen om at få gjort noget ved klimaskærmen.

Grøn energi står øverst på listen

Grøn energi er en bestræbelse i energikrisen. Har i nogle grønne principper eller tiltag?

Hos Train står grøn energi øverst på listen, hvilket spillestedet har arbejdet med i længere tid, som Nielsen fortæller:

- Vi har, længe før energikrisen blev aktuel, arbejdet for at gøre TRAIN til et grønnere spillested. Støttet af Tuborgfondet, og i samarbejde med en bæredygtighedskonsulent, har vi de senere år arbejdet mod at energioptimere og reducere vores generelle forbrug som spillested. Herunder naturligt også vores samlede elforbrug, fortæller Nielsen og fortsætter med tanke på, at det er et nødvendigt og naturligt tiltag:

- Det miljømæssige aspekt og nødvendigheden af den øvelse giver sig selv, og med de aktuelle prisstigninger er der jo bare kommet endnu et tungt argument til.

Dog tilføjer Nielsen, at trods det grønne tiltag, så er det ikke nok til endegyldigt at kunne afhjælpe situationen:

- Det giver os ikke en nulsums-løsning i den aktuelle situation - langt fra. Det er stigningerne for voldsomme til og vi er, når dagen er omme og musikken starter, afhængige af lyd, lys og et relativt højt spin på el-måleren. Men det ruster os trods alt til at stå bedre.

Også hos Vega spiller den grønne energi en markant stor rolle, som Gaden fortæller:

- Vega arbejder med en række tiltag, hvoraf flere har været i gang længe. Al strøm køber vi i dag fra grønne energikilder.

Gaden fortæller her, hvordan Vega har udfaset engangskrus og indført genbrugelige, vaskbare krus, samt hvordan de i forbindelse med bespisning af kunstnere, ansatte og ved eksterne arrangementer prioriterer at samarbejde med leverandører, der laver mad af overvejende lokale råvarer.

Han tilføjer også, at Vega de seneste år har udskiftet alle husets lyskilder til LED, hvorfor det nu er ventilationen og køleanlægget, der bruger mest strøm – noget, de på nuværende tidspunkt er i gang med at forsøge at energioptimere.

- Vi forsøger med andre ord at justere alle de steder, vi kan, så det samlede energiforbrug mindskes mest muligt. Det er en indsats, vi har haft i gang længe. Den udspringer ikke af energikrisen, men af et ønske om at mindske vores aftryk på klimaet, afrunder Gaden.  

Energikrisen påvirker flere områder

 Hvilken effekt tror I, energikrisen kan have på landets spillesteder?

- Det bliver selvfølgelig meget dyrere at producere livekoncerter, men også bare at drive en normal hverdag på spillestederne. Den samme indsats, det samme produkt og den samme type præsentation koster bare meget mere end tidligere, fortæller direktør og spillestedsleder hos Train Carsten V. Nielsen og uddyber:

- Når spillestederne så skal dække den meromkostning, vil det - afhængig af varigheden - i sidste ende risikere at få betydning for det samlede musikalske udbud. Man kan nå en del via interne besparelser, øget bevidsthed om og reduktion af forbrug, øget prissætning og så videre, men på et tidspunkt kan det blive nødvendigt for mange også at forholde sig til antallet af produktioner og den samlede økonomi på disse. 

Trods det stigende fokus på de grønne tiltag, fastslår han også vigtigheden af at holde fast i musikken og koncertoplevelserne efter en hård corona-tid:

- Vi skal huske, at både spillestederne og musikerne lige har rejst sig fra to års mere eller mindre omtumlet corona knock-out. Ingen har brug for de her ekstra-omkostninger lige nu.  Spillestederne skal sørge for deres del af opgaven, men der er også en klar opfordring til publikum om lige nu at holde fast i eller endda øge deres koncertforbrug, fortæller han og afrunder:

- Det kan lyde paradoksalt, at en opfordring til at bruge flere penge på koncertbilletter, i en tid hvor alle er udfordret på stigende priser, kan være en del af løsningen. Men det er nu, der er ekstra brug for, at publikum besøger landets spillesteder, hvis ikke vi skal ende i en trist spiral, hvor færre koncerter præsenteres og billet og øl-priser tilsvarende øges i en nødvendig fokuseret sparerunde fra spillestedernes side.

Gaden fra Vega fortæller:

- Vi ser allerede nu, at flere spillesteder rundt omkring i landet råber vagt i gevær. Nogen er i dialog med kommunen om ekstra økonomisk hjælp, andre aflyser koncerter på grund af sammenfald mellem stigende energiudgifter og vigende billetsalg, og Huset i Aalborg lukker helt ned i december og januar for at holde energiregningen i bund. Så energikrisen har allerede konsekvenser, og vi har kun set begyndelsen.

Han fortæller også, at Vegas tre koncertrum ofte er i aktivitet på samme tid – om aftenen, hvor elektricitet er dyrest. Men problemet er, at koncerterne ikke kan flyttes til et andet tidspunkt på dagen, hvor elpriserne er billigere, for så vil der ikke komme noget publikum. Han nævner derfor, at Vega kommer til at få en gigantisk stigning på elregningen.

Gaden tilføjer også, at energikrisen påvirker spillestedets program:

- Allerede nu ser vi en række udenlandske kunstnere, der udskyder eller aflyser deres turnéer i efteråret. Vega er det danske spillested, der laver flest koncerter med udenlandske kunstnere, så det er et centralt opmærksomhedspunkt for os.

Han fortsætter:

- Mange af turnéerne er blevet udskudt gennem et par år på grund af pandemien. Nu skal de her musikere så endelig ud at turnere i verden og møde deres publikum og tjene nogen penge, men turnéerne er booket inden udgifterne til transport begyndte at stige. I flere tilfælde hænger økonomien ikke længere sammen, fortæller Gaden mens han afslutter med følgende perspektiv:

- Om et halvt år står vi med summen af et stort hus med en stigende varmeregning, en eksploderende elregning, forbrugere med færre penge mellem hænderne og et potentielt mindsket udbud af koncertnavne. Det gør tilsammen, at Vega og alle andre danske spillesteder ikke kommer gennem den kommende tid uden at blive ramt. Det kan vi sige ret sikkert. Vi ved bare ikke, hvor meget. Og hvor længe.

Ikke nok med at spillestederne mærkede markante konsekvenser på grund af covid-19, så bliver den kommende tid altså også en udfordring for dem. Men der er udsigter til, at musikbranchen – og herunder spillestederne, kan få støtte fra regeringen. Finansministeriet meddelte nemlig den 14. september, at de arbejder på en mulig ordning, der kan hjælpe virksomheder i krisen, herunder virksomheder i kultur- og foreningslivet.

Foruden Train og Vega er det blevet en stigende tendens, at festival- og koncertarrangører arbejder på at reducere deres klimaaftryk, hvilket interesseorganisationen Dansk Live ønsker at støtte op om. De har derfor lanceret en klimaberegner, som arrangørerne kan anvende i deres bestræbelse på at nedbringe deres miljøaftryk.

LÆS OGSÅ: Nu kan spillestederne beregne deres klimabelastning

ANNONCE