Jazzhouse i København lukker og flytter

Jazzhouse i København lukker og flytter

Jazzhouse lukker i Niels Hemmingsens Gade i København. 

Jazzhouse skriver i en pressemeddelelse, at de ønsker at bruge flere midler på præsentation og udvikling og derfor har besluttet at fraflytte sit lejemål ved årets udgang. Men hvis forhandlingerne falder på plads, åbner det igen i VerdensKulturCentrets (VKC) koncertsal på Nørrebro som ét nyt styrket spillested sammen med spillestedet Global. Det er målet, at det skal ske den 1/1 2018.

Global og Jazzhouse er regionalt spillested med fælles administration og ledelse, men har hidtil boet på to forskellige adresser. Planen er nu at realisere en fælles lokation, så de to spillesteder til fulde kan få gavn af de synergier, som det vil afføde. Bjarke Svendsen, daglig og kunstnerisk leder på Jazzhouse og daglig leder på Global, udtaler: 

“Først og fremmest ønsker Jazzhouse at bruge flere af vores midler på præsentation og udvikling af musikken frem for på husleje. For det andet ønsker Jazzhouse og Global – foruden at have en fast base – at agere flyvende spillested, der præsenterer koncerter på eksterne lokationer. Derigennem kan vi aktivere andre spillesteder, lokaler og publikummer end dem, vi hidtil har benyttet os af og henvendt os til. For det tredje indledte Jazzhouse og Global en administrativ fusion den 1. januar 2017. For at udnytte det fulde potentiale af denne konstruktion samler vi organisationen på ét kontor og ét spillested."

Global har længe haft ønske om forstærket brugsret over koncertsalen i VKC, hvor man siden 2006 har præsenteret koncerter. Global lejer sig pt. ind i salen to dage om ugen, mens salen resten af ugens dage benyttes af andre lejere. Derfor har Global ikke haft fuld fleksibilitet i forhold til booking af artister og ej heller haft mulighed for at optimere og vedligeholde salen med henblik på koncertpræsentation. Derfor ser man på Global også store perspektiver i den nye model. Kunstnerisk leder på Global, Peter Hvalkof, udtaler:

“Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver en bedre løsning for de ansatte, frivillige, publikum og artister, når vi kommer til at operere under ét tag. Og lykkes det os at komme i mål med den nye vision, kan vi løfte rammerne omkring præsentationen af musikken, og koncertoplevelserne vil blive bedre.”

Jazzhouse og Global vil efter en eventuel sammenlægningfusion stadig være forpligtet af den rammeaftale, de har indgået med Staten. Her fremgår det, at Jazzhouse er forpligtet til at præsentere 190 koncerter årligt og Global 121. Tilsammen 311 koncerter om året, som i den nye konstruktion vil blive afviklet fra samme spillested samt på andre udvalgte spillesteder og i andre typer kulturinstitutioner. 


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA