x

Musikere reagerer på mulig lukning af Pumpehuset

Musikere reagerer på mulig lukning af Pumpehuset

I går skrev vi en nyhed om, at spillestedet Pumpehuset muligvis står over for lukning, eftersom stedet ikke længere vil modtage sit årlige tilskud på 1,1 millioner kroner. Dette sker som følge af et nyt kommunalt budgetforlig.

Nyheden har fået flere musikere i Danmark til at komme med støtteerklæringer, som bakker op om Pumpehusets ret til fortsat at modtage støtte til deres drift.

Arrangørerne hos Pumpehuset har for nylig sendt et brev til Kulturudvalget i København, hvor de gør rede for deres synspunkter i sagen. I brevet er støtteerklæringerne fra diverse musikere ogå vedhæftet.

Her følger tre af disse støtteerklæringer i (næsten) fuld længde:

Mattias Kolstrup (Dúné):

"Pumpehuset har fortjent at blive ved med sine aktiviteter, da det eneste spillested i København, der har formået at skab en så utrolig intim ramme om en kapacitet på 600 mennesker. En evne der er perfekt for et band som Dúné, der tiltrækker så mange mennesker, men stadig har brug for den intime atmosfære til at yde vores maximum. Vi har spillet en af vores bedste koncerter der nogensinde, men det skyldes ikke kun omgivelserne på spillestedet, men også den iver, arrangørene viste i forbindelse med koncerten. Det var en arbejdsvilje og iver, jeg sjældent har set i Danmark før. Pumpehuset er præcis et af de spillesteder, Danmark har så få af. Et spillested, der forbinder så mange gode ting og får det til at gå op i en højere enhed. København ville blive et kulturelt meget fattigere sted uden Pumpehuset."

Johan Olsen (Magtens Korridorer):

"Pumpehuset er et af ganske få spillesteder i hovedstadsregionen, der gør det muligt for bands på vej op at spille under prima tekniske og lydmæssige forhold, foran et større publikum. Jeg har, Med Magtens Korridorer, spillet koncerter i Pumpehuset både før og efter at vi blev den slags band som blev spillet på radioen, og de koncerter har været milepæle for os. Vi fik lov at spille opvarmning for andre og siden vores egne koncerter under betingelser, vi aldrig havde prøvet før og for et publikum, som ikke kun bestod af vores venner og familie! Pumpehuset præsenterer ofte bands, man ikke nødvendigvis har hørt om, og den blåstempling, husets troværdighed giver, sikrer et publikum - og er meget vigtig for et band. Hvis Pumpehuset virkelig mister sin støtte og må lukke eller satse på andre ting, mister hovedstaden et spillested, der udfylder en niche ingen andre gør. (...) I jagten på konstant at favorisere eliten er der stor fare for, at politikerne skyder sig selv i foden. Eliten ville ikke eksistere uden et sted at arbejde. Og Pumpehuset er en vigtig del, ikke bare af Københavns, men af hele landets musikeres arbejdsplads. Og Pumpehuset gør deres arbejde med overbevisende kvalitet og bredde i udbudet, både hvad angår genre og kommercielt niveau. Dertil er det et fantastisk godt spillested, der inspirerer alle os, der bare godt kan lide at gå til koncert, og os, der laver musik. Det er fortvivlende, hvis huset ikke får den støtte, der er nødvendig for dets opretholdelse. Det er meget få penge, der er tale om - særlig når man ser på afkastet!"

Jens Unmack (eks-Love Shop)

"I denne tid hvor rytmisk musik mere og mere er blevet en udtryksform, der skal indtages og nydes i levende live, forekommer tanken om at Pumpehuset nu måske tvinges til at lukke absurd og utilgivelig. Pumpehuset er et af de meget, meget få spillestederi hovedstaden, der er bygget på den rytmiske musiks egne præmisser, og det vil være et uvurderligt tab for byen, den danske musikscene og et bredere københavnsk publikum, hvis man pga. en snævertsynet kulturpolitisk sparekniv bliver tvunget til at dreje nøglen om. Jeg har selv i min egen aktive løbebane haft enorm nytte af Pumpehuset som en slags musikalsk væksthus. Det var det sted i København, hvor vi i mit band blev givet chancen for at møde og udvikle et større publikum, under de sjældne forhold, der er den seriøse koncertsituation absolut værdige. Skulle Pumpehuset forsvinde, vil VEGA sidde alene tilbage med et monopol på den rytmiske musik i hovedstaden, i al fald hvad de lidt større navne angår. Et sådanne monopol vil ikke være sundt, hverken for musikscenen eller dens brugere. Punpehuset og Vega har gennem årene i variation af udbud og musikpræsentation forstået, at fungere glimrende op mod hinanden. Publikum har kunnet se en vifte af alskens artister og bands på to meget forskellige kvalitative scener, og udøverne selv har kunnet veksle mellem de to spillesteders særegne kreative udtryksmuligheder. Det vil kun skabe kulturel ensretning og uligevægt, hvis Pumpehuset nu virkelig tvinges til lukning."

Pumpehusets hjemmeside


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA