x

Rytmisk Musik Danmark drejer nøglen om

Rytmisk Musik Danmark drejer nøglen om

GAFFA.dk rapporterede i går, at musikorganisationen Rytmisk Musik Danmark efter at have mistet 2,5 millioner kroner i støtte sandsynligvis ville blive nødt til at indgive en konkursbegæring meget snart. Og selv om organisationschef Peter Møller i går ikke ville bekræfte dette over for GAFFA, er det i dag blevet endeligt bekræftet, at organisationen bliver nødt til at dreje nøglen om.

Den direkte årsag til landsorganisationens konkursbegæring er, at Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har valgt at trække deres støtte på 2,5 millioner kroner tilbage, fordi der har været rod i de medlemstal, som ligger til grund for tildelingen af støtten.

DUFs revisor har således vurderet, at medlemstallet er over 63 procent mindre end de 6000 medlemmer, Rytmisk Musik Danmark har hævdet at have. Ifølge Rytmisk Musik Danmark skyldes den store forskel, at DUF har afvist en lang række erklæringer af medlemskab fra organisationens medlemmer for året 2004, fordi disse er blevet underskrevet for sent.

”Det er brandærgerligt, at Dansk Ungdoms Fællesråd lægger vægt på underskriftstidspunktet og ikke på hvad medlemmerne rent faktisk har bekræftet, nemlig at de var medlemmer af Rytmisk Musik Danmark eller af én af vore lokalforeninger i 2004. Personerne har med al tydelighed været medlemmer af Rytmisk Musik Danmarks lokalforeninger, og det har de skrevet under på,” udtaler Mai Seidelin, konstitueret landsformand for Rytmisk Musik Danmark og fortsætter:

”Hverken vi eller vores revisor har været tilstrækkeligt opmærksomme på, at Dansk Ungdoms Fællesråd kun godkender medlemserklæringer, hvis de er underskrevet inden den 31. december 2004. Vi har fokuseret på at medlemmerne har erklæret deres medlemskab for 2004, og ikke tillagt selve underskriftstidspunktet afgørende vægt. At tillægge underskriftstidspunktet så altafgørende betydning forekommer os ulogisk og urimeligt, hvilket vi forgæves har forsøgt at gøre DUF opmærksomme på.”

Rytmisk Musik Danmark føler sig således bortdømt, men organisationen har ikke den økonomiske formåen til at føre en klagesag for Tipsungdomsnævnet eller en retssag ved domstolene på spørgsmålet.

Med lukningen vil der ikke længere være en landsorganisation, der kæmper for amatør- og upcoming-musikernes vilkår i Danmark.

Læs mere på Rytmisk Musik Danmarks hjemmeside


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA