Nyhed

VALG 2022: Hvilke partier tager kulturen alvorligt? Bliv klogere her

Vi har talt med en række kulturordførere fra Folketinget

Den 1. november sker det, som Danmark – og GAFFA - har forventet i noget tid. Danskerne skal til stemmeboksene, og i den forbindelse har GAFFA snakket med kulturordførerne fra de forskellige partier om, hvad de vil gøre for det danske kulturliv, hvis de får din stemme. Vi har her samlet partiernes vigtigste pointer. 

 

 

Ida Auken, Socialdemokratiet

- Vi har fjernet alle de besparelser på musik- og kulturlivet, som Venstre og de Konservative lavede. De fjernede over 700 millioner kroner og satte også midler af til de kommende år. Jeg håber meget på at kunne blive siddende, så de penge ikke forsvinder igen.

- Der er også en mulighed for at se, om man kan komme videre med en musikhandlingsplan eller blive bedre til at eksportere dansk musik. Det kan for eksempel være at hjælpe Musik Export Denmark eller andre, som nu får støtte fra Kulturministeriet og Statens Kunstfond og se, om vi kan gøre mere.

I forhold til ligestilling: Jeg ved, at du før har sagt, at du har nogle idéer til, hvordan man kan få det inkorporeret i musikbranchen. Er det nogle, du kan løfte sløret for?

- Det kan jeg ikke endnu, men det er klart et fokus, fordi kvindelige musikere stadig oplever at blive valgt fra. Og når vi uddeler mange penge, kan man godt diskutere, om det er noget, vi skal diskutere med dem.

Læs den fulde artikel her. 

 

 

Zenia Stampe, Radikale Venstre

I jeres finanslovsudspil i 2022 skriver I, at regeringen kunne prioritere kulturen mere. Kan du fortælle, hvad I mener med det, nu når du siger, at de kom godt efter det?

- Det har udelukkende været os, der er kommet med ønsker til nye eller styrkede initiativer på kulturområdet. De har haft nogle andre prioriteter. De har prioriteret flere sygeplejersker og politibetjente, og det er fair nok.

Så flere penge til kultur, hvis det står til Radikale Venstre?

- Helt sikkert. Vi kommer med et udspil, hvor vi både prioriterer de regionale spillesteder højere, og hvor vi også lægger op til at forlænge og gøre den nye spillestedsordning for de mindre spillesteder permanent. Vi vil gerne øge honorar- og transportstøtten.

Radikale Venstre markerer sig meget på bæredygtighed. Er det også et job for musiklivet?

- Mange bække små, og det er godt, at man gennemgående tænker på klimaet i alt, hvad man laver. Derfor er det noget, Radikale Venstre er villig til at have en dialog om og investere i.

Læs den fulde artikel her. 

 

 

Jan E. Jørgensen, Venstre

- I vores to seneste finanslovsforslag – det i år og sidste år – lægger vi henholdsvis 150 og 160 millioner kroner årligt oven i det, som regeringen vil bruge. Venstre har to år i træk i vores finanslov ikke opereret med nogen 2-procents-besparelser.

- Nogle af de ting, man kan gøre for at reducere CO2-aftrykket, er at sørge for, at nogle af de store serverstationer kører på vedvarende energi og ikke fossile brændstoffer. Dem bruger musikbranchen også.

- Jeg er for stor en tilhænger af kunstnerisk og redaktionel frihed til at synes, at det er en god idé, hvis der skal spilles x procent med kvinder og x procent med mænd.

Læs den fulde artikel her.

 

Charlotte Mølbæk, Socialistisk Folkeparti: 

Hvis jeg forstår dig ret, så vil I gerne prioritere flere penge til musiklivet?

- Ja, det vil vi gerne - ikke kun i genopretning, men det kan også være i investeringsprojekter. Det er også lokalt set, at der er nogle midler, man kan gøre godt med i forhold til at få nogle af de upcoming kunstnere mere ind på scenerne, for de har ikke haft det nemt.

- Jeg synes, det er vigtigt for de unge mennesker, og selvfølgelig også alle andre, at man har et levende musikmiljø, der hvor man bor. Det er også et af de forslag, vi har haft tidligere med ungdomskulturhuse, som kan få nogle medfinansieringer for netop også at understøtte de upcoming kunstnere i vækstlaget.

- Vi har vi kæmpet rigtig meget for musiklivet – for festivalerne og spillestederne i særdeleshed – men faktisk også for musikernes mulighed for stadigvæk at blive ved med at kunne lave deres musik. Vi har flere gange foreslået en genopretningspulje, og det synes jeg, at vi mangler.

Læs den fulde artikel her.

 

 

Jon Stephensen, Moderaterne: 

- Vi vil tilføre kulturområdet milliarder, modsat Radikale Venstre, som vil tilføre kulturen omkring 300 millioner. Det er ikke, fordi det skal være en overbudspolitik, men det er, fordi vi virkelig vil investere i, at alle bliver en del af kulturen. Alle bør ikke blive opdelt i A og B-hold, især de unge.

- Vi vil øge tilskuddet til folkeskolernes brug af kunst og kultur – herunder også musik. Grunden til, at vi vil have kulturen ud i folkeskolerne, er, at det kommer alle elever til gode. Det er ikke for de få, der er født med en guldske i munden og har forældre, som kan tage dem med ud at opleve kulturelle ting. 

- Den rytmiske musik skal have ordentlige betingelser for at blive ved med at kunne udvikle sig, og så er det vigtigt, at vi politisk skal have fokus på, at den aktuelle bølge af stærke kvinder får lov til at vokse yderligere – der skal være en kønsbalance, hvor vi sikrer, at kvinder får plads og ro og muligheder.

Læs den fulde artikel her.

 

 

Lars Boje Mathiesen, Nye Borgerlige:

Hvad er din holdning til bæredygtighed i musikbranchen?

- Generelt set mener vi i Nye Borgerlige, at adfærdsregulerende afgifter skal mindskes og helst gerne helt fjernes. På bundlinjen betyder det, at det vil hjælpe en masse spillesteder til, at de kan afholde flere arrangementer, og det vil være billigere for befolkningen at komme ud og høre koncerter.

- Vi har en økonomisk politik, som giver en gennemsnitlig familie et sted mellem 5000 og 6000 kroner mere i lommen om måneden, hvilket vil betyde, at der vil være mere rum i økonomien til enten at spare mere op, investere mere eller forbruge mere. Det vil sige, at det også vil åbne op for, at der er økonomisk råderum til, at man måske vil prioritere en ekstra musikalsk liveoplevelse eller måske købe måske et musikabonnement mere, fordi der er lidt mere rum i budgettet. 

- Vi mener ikke, at der skal være et loft på, hvad unge mennesker kan tjene ved siden af deres SU. Vi ved, at unge mennesker elsker koncerter, men vi ved også, at på det kan være svært at få det til at hænge sammen på en SU-indkomst. Derfor ønsker vi at hæve det loft for, hvad folk kan tjene, således at vi der kan generere nogle flere indtægter, som vi ved, at de unge mennesker gerne vil bruge på koncertoplevelser.

Læs den fulde artikel her.

 

 

Franciska Rosenkilde, Alternativet:

- Det er helt centralt for os at støtte en mangfoldig livescene. Det er meget vigtigt for os, at når vi taler kulturliv, at det ikke bliver sådan en nulsumsdebat. Så hvis man skal løfte regionalt og ude i de mindre bysamfund, hvilket jeg synes, at man skal, så skal det ikke være på kompromis med København eller de større byer.

Ligestilling er meget oppe at vende lige nu – især også i musikbranchen. Ser du noget problem med ligestilling i forhold til musikbranchen?

- Det, der er vigtigt for mig, er, at vi strukturelt arbejder for, at adgangen til kunstens rum er lige for alle, og der har vi desværre bare oplevet, at både kvinder og også minoriteter har haft meget sværere ved at komme ind i det rum. Så det ligger mig meget på sinde, at vi i Alternativet arbejder mod strukturel forandring. 

- Vi er i Alternativet parate til at sætte handling bag ordene - forstået på den måde at hvis der i nogle sammenhænge skal kvoter ind for at fremme ligestilling, så er vi klar til det. Skal der stilles krav til bæredygtige krav, så er vi parate til at gøre det til ultimative krav for, at man kan få støtte.

Læs den fulde artikel her.

 

Marianne Karlberg, Frie Grønne: 

- Vi finder det i Frie Grønne sindssygt vigtigt, at kulturen bliver skrevet ind i finansloven. Lige nu går 1,8 procent af BNP’en til kulturen, men vi vil arbejde for, at det fremadrettet bliver 2 procent i stedet. Det betyder også, at musikken på den måde får et ordentligt løft.

- Det er jo begrædeligt, at man fra Christiansborgs side ikke for alvor går ind og skyder nogle reelle penge i de her områder, som man kalder for Udkantsdanmark, hvilket jo er en nedgørelse af sådan et område. Der skal simpelthen tilføjes nogle flere ressourcer, og der skal gøres noget.

- Jeg hører til dem, der siger, at når det ikke går frivillighedens vej, så må der kvoter til. Hvor der er offentlig støtte, bør man stille nogle krav til ligestilling, som faktisk er en til en.

Læs den fulde artikel her.

Søren Søndergaard, Enhedslisten: 

- Nedlukningen har ramt i hvert fald dele af branchen relativt hårdt. Derfor er vores forslag - på baggrund af en opgørelse, som kan blive lavet, når året er ved at være forbi – at vi afsætter en pulje, hvor spillesteder kan støtte til arrangementer. 

- Vi lægger vægt på at genfremsætte vores forslag om en styrkelse af huskunstnerordningen for borgere på institutioner. Vi stillede forslaget tilbage i 2018, og det handlede egentlig om, at ligesom man har huskunstnerordningen i forhold til skoler, så kan man have det i forhold til borgere på institutioner, hvor de kan få fx levende musik eller en anden kunstart på hospitaler, plejehjem eller andre lignende institutioner.

- Jeg vil sige, at vi generelt arbejder for, at der skal gives mere til kulturen – både i kommunerne og statsligt.

Læs den fulde artikel her.

LÆS OGSÅ: Nu kommer kulturen endelig på den politiske dagsorden: Her kan du deltage i kulturpolitiske debatter rundt i landet

ANNONCE