Nyhed

SØNDERBORG KOMMUNE: Det er trivslen og lysten, der skal drive talentudviklingen

GAFFA har fokus på fremtidens stjerner og undersøger derfor, hvordan landets kommuner støtter børn og unges talentudvikling

Hvordan støtter man bedst børn og unge, som elsker musik? Og hvordan sørger man for, at man husker den brede diversitet for lokalområdets kulturtilbud? Redaktionen har kontaktet formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab i Sønderborg Kommune, Christel Leiendecker, som fortæller om kommunens indsatsområder. 

Hvordan støtter Sønderborg Kommune børn og unges musikalske talentudvikling?
- Som led i at gøre Sønderborg kendt som et hot spot for børn og unge har Sønderborg Kommune fokus på at sikre gode rammer for unge talenter. Børn og unge skal have adgang til talentforløb, så de kan udvikle sig inden for både musik, billedkunst, dans og idræt. I kommunens kulturhandleplan for de kommende år er der fokus på, at kommunen har et aktivt kulturmiljø for børn og unge. Det handler om, at børn og unge bruger kulturelle aktiviteter for at fremme trivsel, livskvalitet og evnen til at mestre eget liv. Det skaber gode rammer for talentudvikling.

Har kommunen en særlig plan eller prioritering for musik i lokalområdet?
- Unge talenters lyst og glæde ved at dygtiggøre sig skal være en væsentlig drivkraft. Det skal være sjovt og motiverende at være en del af talentmassen i Sønderborg Kommune. For at opnå dette skal der være sammenhæng mellem det enkelte talent og familie, skole, kommune og den pågældende aktivitet, som talentet udvikler sig inden for. Derfor har vi i Sønderborg Kommune udarbejdet en profil for bæredygtig talentudvikling, som kredser om et værdisæt, der blandt andet sætter fokus på, at børn skal have lov til at være børn, at talentudviklingen skal foregå i det lokale talentmiljø, og at der er fokus på udvikling af hele mennesker.


På talentområdet inden for musik er Sønderborg Musikskole en vigtig spiller. Musikskolen har særlige talentforløb inden for ballet, musicalperformance, rytmisk og klassisk musik. Musikskolen tager også aktivt del i projekter, hvor unge talenter inddrages, eksempelvis ved workshops, når store kunstnere besøger området. Sønderborg Musikskole samarbejder aktivt med det omkringliggende samfund og bidrager til at berige de unge talenters læringsmiljø med differentiering og højt fagligt indhold. Af samarbejdspartnere for Sønderborg Musikskole kan nævnes Sønderjyllands Symfoniorkester, MGK Syd, bibliotekerne i Sønderborg og Det Sønderjyske Sangcenter, hvor Sønderjyllands Pigekor og Drengekor holder til.

På Sønderjyllands Danseakademi i Sønderborg lærer børn klassisk dans, og særlige talenter udvikler sig i samarbejde med Den Kongelige Balletskole. På samme vis ser vi også talentmiljøet udfolde sig i Performance Akademi Sønderjylland, hvor de unge talenter bliver trænet i dans, sang og dramatik, som kan bane vejen for unge, der søger optagelse på for eksempel Det Danske Musicalakademi i Fredericia.

Hvordan sikrer Sønderborg Kommune diversitet og en bred repræsentation i områdets kulturudbud?
- I Sønderborg Kommune vægter vi de mangfoldige fællesskaber i talentudviklingen højt, mens vi samtidig gør plads til individet. Det er kommunens mission at understøtte bæredygtige lokale talentudviklingsmiljøer ved at arbejde for, at flest mulige af dem, der vil, udvikler sig i længst mulig tid. Om vi snakker musik, billedkunst, dans eller idræt, så ligger vores fokus på ansvarlig talentudvikling, hvor trivsel og udvikling er det centrale omdrejningspunkt frem for kortsigtede resultater. I Sønderborg Kommune tror vi på, at vi på denne måde skaber den mest bæredygtige talentudvikling.

LÆS OGSÅ: ESBJERG: Tocifret millionbeløb skal sikre en ny festival de næste 10 år


ANNONCE