Nyhed

NY FORSKNING: Hvis du er musiker, er der en større sandsynlighed for, at du er ulykkelig

Et forskningsprojekt har kortlagt mistrivslen blandt danske musikere. Målingen er dyster, men resultaterne skal skabe konkret rådgivning til musikbranchen

Ifølge World Happiness Report er Danmark verdens næstlykkeligste land, kun overhalet af Finland. Men lykken varierer fra miljø til miljø, og en ny undersøgelse viser, at musikere er mere ulykkelige og angstramte end resten af befolkningen. 

Forskningsprojektet er lavet i et samarbejde mellem Musiklivet Partnerskab for Bæredygtig Udvikling og et forskerhold fra University of Westminster, og det er Skandinaviens hidtil største studie om emnet.

Studiet er den første fase i et større forskningsprojekt. Resultaterne fra denne første fase skal være med til at kortlægge, hvor udbredt mistrivslen i musikbranchen er lige nu, og hvordan den kommer til udtryk. Det endelige forskningsprojekt munder ud i en række konkrete råd til, hvordan branchen kan forbedre trivslen blandt musikere. 


Mere end 1800 danske musikere har deltaget i undersøgelsen, som viste, at hele 17 procent af de adspurgte kan kategoriseres som "ulykkelige". Det er næsten seks gange så mange som den brede befolkning, hvor kun tre procent falder indenfor samme kategori. Derudover er det næsten hver fjerde musiker (24 procent), som mistrives. I den brede befolkning gælder dette kun fem procent.

Initiativet Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling blev startet i 2022 af en række organisationer og virksomheder fra musikbranchen, som arbejder for at skabe et bæredygtigt musikliv gennem blandt andet vidensdeling. Blandt de involverede organisationer i partnerskabet er blandt andet musikrettighedsorganisationen Koda. Ifølge direktør for Koda, Gorm Arildsen, viser undersøgelsen, at det er nødvendigt for alle, at der bliver skabt forandringer i branchen:

”Det er naturligvis trist at læse sådanne tal og se, hvor slemt det står til med trivslen i vores branche set i forhold til resten af den danske befolkning. Det gør et stort indtryk på mig og understreger nødvendigheden af en fælles indsats for at bidrage til at skabe en sundere musikbranche for alle,” udtaler Gorm Arildsen på vegne af Musiklivets Partnerskab i en pressemeddelelse.


Unge mistrives mere
Hvis man følger med i nyhedsstrømmen, er det umuligt ikke at støde på diverse statistikker, som viser, at mistrivslen blandt unge i Danmark er stigende – også helt ned til børne- og teenagealderen. Samme tendens måles i forskningen blandt musikere, hvor hele 80 procent af undersøgelsens unge målgruppe mellem 25 og 29 år, "har et unormalt højt niveau af angst". Undersøgelsen viser derudover, at det særligt er kvinder, som er udsatte, hvor over halvdelen (65 procent) af alle adspurgte kvinder, har et unormalt højt niveau af angst.

Forsker på projektet Dr. George Musgrave fra University of Westminster fortæller i en pressemeddelelse, at resultaterne fra studiets første fase ikke overrasker ham, da mistrivsel blandt musikere er en kendt tendens verden over: 

"Mentale sundhedsudfordringer hos musikere verden over bliver i stigende omfang belyst, hvorfor vores resultater desværre ikke er overraskende. Derfor er det også meget vigtigt, at vi nu kan mødes med musikerne og branchen med det formål i fællesskab at skabe meningsfulde forandringer, som kan være med til at sikre en bæredygtig branche, hvor musikere kan trives,” udtaler Dr. George Musgrave. 

De konkrete råd og anbefalinger til den danske musikbranche forventes at udkomme i løbet af foråret. Rapporten med resultater fra studiets første fase kan læses her.


LÆS OGSÅ: NY RAPPORT: Sådan skaber du liveoplevelser for det usynlige publikum

ANNONCE