Nyhed

SKANDERBORG KOMMUNE: Børn i daginstitutioner møder kulturen på højt niveau

GAFFA har fokus på fremtidens stjerner, og undersøger derfor, hvordan landets kommuner støtter børn og unges talentudvikling

Hvordan støtter man bedst børn og unge, som elsker musik? Og hvordan sørger man for, at man husker den brede diversitet for lokalområdets kulturtilbud? Redaktionen har kontaktet chef for Udvikling, Kultur og Erhverv i Skanderborg Kommune Hanne Nissen Toksvig, som fortæller om kommunens indsatsområder.

Hvordan støtter Skanderborg Kommune børn og unges musikalske talentudvikling?
"Den musikalske talentudvikling understøttes i mange lag. Startende med den musikalske dannelse allerede i de første år i de offentlige tilbud i institutionerne og diverse tilbud, hvor nysgerrigheden pirres hos de helt små, og de større prøver sig frem med diverse instrumenter, samspil, skolekoncerter, børnefestivaler med mere. Den videre udvikling derfra understøttes af Kulturskolen og diverse projekter som blandt andet Kulturcrew, hvor børn og unge i de ældste skoleklasser blandt andet lærer at arrangere for andre - lige nu foregår dette på 11 skoler med 120 børn.  De større børn og de unge kan endvidere udfolde sig på de forskellige spillesteder i kommunen, hvor der også er særlige projekter, foreninger og tilbud, der er særligt målrettet de unge. Blandt andet har Spillestedet Gnisten i Ry, lavet en særligt ungegruppe – Gnistens unge, hvor de unge får erfaringer med koncertafholdelse (som arrangører)- for unge, med unge bands, og med fokus på det unge vækstlag. Walthers Musikcafe har også en stor tilknytning af unge, som udvikles som arrangører, bookere, musikere med mere. Endvidere laver de skoletilbud, hvor klasser kommer på besøg og lærer om at skabe kulturtilbud. Både Gnisten og Walthers lægger endvidere scene til diverse arrangementer for kulturskolebands med mere, for at skabe en autentisk oplevelse for de helt unge (kommende) musikere og bands. Vores kommunale Kulturskole har en talentlinje, Elitelinjen (14–20 år) og Spirelinjen (9–13 år), der er i alt 14 børn på linjen i øjeblikket."

 


Hvordan sikrer Skanderborg Kommune diversitet og en bred repræsentation i områdets kulturudbud?
"Skanderborg Kommune er blandt andet en del af Kulturring Østjylland projektet Unge og Spillesteder, hvor der arbejdes med at dygtiggøre de etablerede aktører i forhold til at rekruttere unge og fastholde de unge, så der sikres, at spillestederne ikke gror fast i et bestemt segment. De unge uddannes i at skabe kulturarrangementer, samtidig med at de etablerede (aktører, red.) uddannes i at understøtte de unge og give de unge friheden til selv at påtage sig ansvaret og dermed sætte deres præg på kulturlivet i Skanderborg Kommune. Kulturskolen driver i samarbejde med Ungdomsskolen, bandakademiet  ”Voxeværk” som understøtter cirka 20 unge i selv at etablere bands, skrive musik og at komme ud og spille. Via Kulturklasser møder mange børn i deres skoletid musikken. Der er i øjeblikket 13 kulturklasser med fokus på blandt andet guitar, slagtøj, saxofon, klarinet og keyboard. Hos Kulturtoget møder børn i kommunens daginstitutioner kulturen på højt niveau - både som undervisningsforløb men også som teaterforestillinger, danseforestillinger og koncerter. Derudover har Skanderborg Kommune nogle særlige kulturelle fyrtårne som eksempelvis Smukfest og Sølundfestivalen, som har en særlig viden og overskudsenergi, de benytter til at understøtte andre kommunale kulturtilbud. Skanderborg Kommune har to spillesteder, der modtager honorarstøtte, som er målrettet vækstlaget, og hvor der er tilknyttet særlige krav om diversitet og mangfoldighed i tilbuddene."


Har kommunen en særlig plan eller prioritering for musik i lokalområdet?

"Skanderborg Kommune understøtter de lokale spillesteder som Gnisten, Walthers, Kulturhuset samt deltager i relevante projekter som eksempelvis Unge og Spillesteder.
Kommunen køber hvert år Spil Dansk-kommunepakken og er en af tre danske Kulturpakkekommuner, hvor alle børn igennem skolen får mindst en årlig koncert igennem Levende Musik i Skolen, og dertil årlige teaterforestillinger for mellemtrinet og udskolingen og danseforestillinger for indskolingen."


Hvilke musik- og kulturtilbud ønsker kommunen flere af, og er der noget, som skal nedprioriteres? 
"Skanderborg Kommune har ingen planer om at nedprioritere de eksisterende tilbud. Skanderborg Kommunes kulturliv er på mange områder kendetegnet af dygtige ildsjæle, som vil kulturområdet, og Skanderborg Kommune understøtter nye projekter på bedst mulige måde. Endvidere understøtter og faciliterer vi gerne netværk på tværs af kommunens kulturaktører."

LÆS OGSÅ: ODENSE KOMMUNE: Kulturlivet skal være vedkommende for alle Odenses borgere

 


ANNONCE