x

KOMMENTAR: Tiden er inde til at reformere musikkonservatorierne

KOMMENTAR: Tiden er inde til at reformere musikkonservatorierne

København har to musikkonservatorier: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) for klassisk musik og Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) for samtidsmusik. Det er afgjort de førende videregående uddannelser inden for musik i landet, men til forskel fra andre byer er de opdelt i to separate lokationer, organisationsafdelinger og uddannelsesfilosofi. En kulturpolitisk misforståelse og fejl, som det er på tide at få rettet op på.

Hovedstaden bør, som verdenskendt kulturstad, gå forrest i kampen om at kunne tilbyde Europas højeste niveau inden for kunstneriske uddannelser og produkter. Kampen ikke forstået som et cykelløb med en defineret målstreg, men som en kontinuerlig øvelse i at indfange og koncentrere samtidens såvel som fremtidens behov. Og derfor er der grund til moderne nytænkning.

I en omskiftelig branche med forandrede markedsvilkår træder DKDM desværre vande i skolens fortidsforankrede tankesæt. Med de sidste års nedlæggelser af flere symfoniorkestre, samt nedskæringer på eksisterende, er det ikke de samme betingelser, studerende bliver forberedt på at sammensætte et musikerliv ud fra som tidligere tider. Entreprenørmæssigt håndværk er desværre fraværende i undervisningen i DKDMs lokaler.

RMC har til gengæld valgt i deres nyeste uddannelsesreform at opprioritere den studerendes kunnen indenfor netop entreprenørskab. Med professionelle branchefolk tilknyttet undervisningen, bliver den studerende under alle årene bedt om at tage stilling til, hvilken kulturel såvel som kunsthistoriske kontekst, vedkommende med sin musik skriver sig ind i. Faren er, at den mentale bestræbelse og higen efter individualitet til tider skygger for negativer som eksempelvis manglende faglighed og metode. De to skoler kunne i dette henseende velsagtens kompletterer hinanden.

LÆS OGSÅ: Hvorfor er der så få kvinder, der griber guitar, bas og trommer?

RMC's idé var at ligne de andre kunstskoler på Holmen, som Filmskolen og Skuespillerskolen, hvor en mindre, isoleret skole med få studerende skal danne baggrund for kunstnerisk udfoldelse. Det er der bestemt fornuft bag, men endnu mere at vinde, hvis de to konservatorier forenedes. De to skoler har forskellige formål og eksistensgrundlag, men set ud fra et musikhumanistisk synspunkt, er de studerende ens: unge, talentfulde udøvende musikere. Det er materiale og helt andre

instrumenttyper, som RMC's komponister ville have gavn af. En originalitet der møder en historietung musikkyndighed. Dertil kommer de fysiske, tekniske faciliteter som eksempelvist DKDMs indspilningsstudier, som afgørende overskygger RMC's, på trods af at indspilning og det optagede medie velsagtens fylder mere i den moderne originalmusik, end tilfældet er i den klassiske musiks virkelighed.

Et andet argument, der kunne tale for sammenlægningsidéen, er de åbentlyse økonomisk fordele, Kulturministeriet, sammen med Undervisningsministeriet, ville få gavn af uden forringelse i fagligheden. Hvad der skal investeres i fysisk, praktisk mobilitet og logistisk omlægning vil hurtigt vindes i besparelse i administrationen.

LÆS OGSÅ: LEDER: Musikbranchens kollaps er en trussel mod vores mentale helbred

Der vil være tale om en ny vision for musikkonservatorier som koncept. Til forskel fra udlandet skal det nemlig ikke blot ende som et klassisk musikkonservatorium med en dertilhørende rytmisk afdeling. Det skal være et samkonservatorium med ligefordeling mellem alle vestligt kulturelle musikker. Selvfølgelig med øje for, at det tværfaglige ikke overskygger musikæstetikkernes individualitet, og disses styrker isoleret set svækkes til fordel for et gesamtwerk-ideal.

Den klassiske musikkultur ville blive tvunget til at iagttage sin egen samtidsrolle og redefinere samme, hvor den såkaldt rytmiske musik ville blive klogere på sin historiske kontekst. Med andre ord et symbiotisk parløb med fælles ambitionsniveau om at sætte danske talenter på verdenskortet og præsentere morgendagens musik.

Kristian Marstal er Cand.Musicae fra RMC, nuværende studerende på DKDM og S-medlem.

Kommentaren er udtryk for skribenten egen holdning


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA