x

LEDER: Der er noget galt i Danmark – den åbenlyse nedprioritering af musik- og kulturliv er en skandale!

LEDER: Der er noget galt i Danmark – den åbenlyse nedprioritering af musik- og kulturliv er en skandale!

GAFFAs direktør Robert Borges tager bladet fra munden. Nu er det nok.

Ud over at man kan glæde sig over, at regeringen ikke har ladet hele den danske musikbranche kollektivt aflive, så er prioriteringen og håndteringen af en nødlidende branche intet mindre end en skandale. Mens den samme regering hurtigt fik regnet sig frem til et gigantisk holdkæftbolsje til minkavlerne, så sejler musikbranchen stadig rundt ude på det dybe vand med en minimal kompensationspakke og en fortsat uvished om fremtiden.

Musikbranchen er ikke bare en række spekulanter, der kan flå pelsen igen næste år. Det er tabt tur for det levende kulturliv – som foruden de kunstnere, der beriger vores hverdag med sang og musik også tæller en lang række fagspecialister, som laver lyd, lys, scenografi og logistik samt en del af det danske foreningsliv, der hvert år supplerer deres indtægter med ekstra arbejde ude på grønsværen, når festivalerne lokker tusindvis af mennesker til. For ikke at tale om hele følgeindustrien, som servicerer publikum med klapstole, hotelovernatninger, restaurantbesøg, taxature og øl fra fad. Alle står standby!

En ny undersøgelse lavet af en række fagorganisationer i musikbranchen (blandt andre DJBFA, DMF og DAF) viser, at danske musikere har haft en gennemsnitlig nedgang i deres indtægt på 44 procent i 2020 – mens halvdelen har mistet 70 procent under pandemien. En stor fælles europæisk undersøgelse viser, at omsætningen i kreative erhverv er faldet med cirka en tredjedel, mens den for musikbranchen er faldet med hele 75 procent.

Set ud fra et samfundsmæssigt synspunkt er der mange grunde til at kritisere regeringen for dens manglende prioritering. Alene det faktum, at koncert- og festivalvirksomhed omsætter for over seks milliarder kroner årligt (Dansk Musikomsætning 2019 – udarbejdet af Rambøll og Dansk Erhverv) og er en branche i vækst (ni procent stigning fra 2018-2019), burde få erhvervsministeriet til at agere mere omsorgsfuldt og måske endda stedfortrædende for Kulturministeriet. Et kulturministerium, der igennem hele pandemien har ageret som en flok ligeglade embedsfolk uden forståelse for ministeriets arbejdsområder eller en idé om eller interesse i at bevare det område, som ministeriet repræsenterer.

Fødevareministeren er gået af, men hans kontante fejltagelse har naturligvis også været væsentlig dyrere for os allesammen – og vores børn og børnebørn. Hvor lang snor skal vores siddende kulturminister have?

I skrivende stund går en ellers sprudlende og kreativ branche rundt som zombier og venter på en genåbningsplan, som for mange kommer alt for sent og sender deres arrangementer – det lokale samlingspunkt, festivalerne, en lang række musikere og sæsonarbejdere – ud på endnu en tur i en håndskubbet karrusel. 

Vi vil have kulturen på dagsordenen, vi vil have genoprettet respekten for de eksperter, som gang på gang har bevist, at de kan håndtere både store og små publikumsmængder – også med de stramme sundhedsrestriktioner in mente. Hvorfor er spillestederne på Bornholm eksempelvis ikke genåbnet sammen med frisørerne?

Jeg mener ikke, at musikbranchen behøver at spille hasard med menneskeliv og marchere rundt i gaderne og slå på gryder for at få lov til at udøve deres erhverv igen. Omvendt er jeg er uendeligt træt af passive politikere, spåkoner og især helgarderende virologer, som næppe, under nogen omstændigheder, vil anbefale selv raske mennesker at tage på festivaler eller til store koncerter sammen med tusindvis af ligesindede spyttende, svedende og syngende musiktosser.

Corona vil være en del af vores hverdag i mange år fremover, og vi bliver nødt til at finde en måde at leve med den på. Vi skal finde løsninger og risikonedsættende adfærdsmønstre i alle dele af vores hverdag – både i Bilka og Royal Arena. Og den rejse starter nu.

Hvis du svagt kan huske suset fra en menneskemængde, der lader sig beruse af soundtracket fra deres ungdom eller lader sig påvirke af en overrumblende koncert med en upcoming artist, så ved du, at musikken er værd at satse på. Musikken og fællesskabet er noget af det, der giver mening med livet.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA