x

UNDERSØGELSE: Der er stor forskel på kvaliteten af gymnasiers og skolers musikundervisning

UNDERSØGELSE: Der er stor forskel på kvaliteten af gymnasiers og skolers musikundervisning

Nedprioritering af musikfaget i gymnasierne er både til skade for eleverne, det sociale liv og lokalsamfundet, fremhæver lektor.

Kvaliteten af musikundervisning og musikuddannelse er afhængig af, hvor i landet du bor. Sådan lyder det i en ny rapport udgivet af DPU, Aarhus Universitet, der fremhæver en voksende ulighed i kvaliteten af skolers og gymnasiers musikalske lektioner.

– Der er i stigende grad forskel på kvaliteten af musikundervisning og musikuddannelse på tværs af landet og mellem institutionerne, og nogle steder er der slet ikke adgang til kvalificeret musikundervisning. Der er for eksempel en tendens til, at skoler og gymnasier er opdelt i et A- og et B-hold, når det handler om musik, fortæller lektor Sven-Erik Holgersen, der er en af forskerne bag den nye rapport Musikfaget i undervisning og uddannelse.

Med gymnasiereformen i 2005 forsvandt musik som obligatorisk fag og eksisterer nu som ét af flere kunstneriske valgfag. Det kan ifølge Sven-Erik Holgersen resultere i et ”dannelsestab”, når musik ikke bliver repræsenteret på alle gymnasier:

– Det er udtryk for et dannelsestab, hvis musik forsvinder som alment fag på nogle gymnasier, og så risikerer man, at gymnasiernes musikkultur også uden for timerne forsvinder ved samme lejlighed. Det er både til skade for eleverne og det sociale liv på det pågældende gymnasium, men også for det omgivende lokalsamfund, siger Sven-Erik Holgersen.

LÆS OGSÅ: BLACK LIVES MATTER: Hele musikindustrien er sat på pause

I 2013 kom der en times ekstra musikundervisning på skoleskemaet for 1. og 5. klasserne, men mange folkeskoler får ikke kvalificeret musikundervisning på grund af mangel på musiklærere. Ifølge rapporten skyldes det, at musik ikke prioriteres særligt højt i mange skoler og kommuner, samt at faget er blevet svækket på læreruddannelserne.

– Siden 2007 er musik ikke længere et fag i pædagoguddannelserne, og færdigheder i musik er ikke nødvendige for at blive pædagog. Dette er desværre helt i overensstemmelse med Den styrkede pædagogiske læreplan for dagtilbud, hvor musik ikke er omtalt som et tema, selvom musik altid har været et grundlæggende element i småbørnspædagogik, udtaler Sven-Erik Holgersen.

Sven-Erik Holgersen mener også, nedskæringerne er et spørgsmål om lokale prioriteter:

– På nogle campusser kan lærerstuderende stadig få kvalificeret musikundervisning inklusive undervisning sang eller instrumentalspil, mens undervisningen andre steder er skåret ned til nærmest ingenting.

LÆS OGSÅ: LYDMOR-KOMMENTAR: Så er det nok, Ekstra Bladet

Rapporten indeholder bidrag fra en række forskere og fagpersoner og er redigeret af Sven-Erik Holgersen og Finn Holst fra DPU, Aarhus Universitet.

Du kan læse hele rapporten lige her.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA