x

NYE TAL FRA KODA: Kvindelige musikskabere er fraværende i toppen af dansk musik

NYE TAL FRA KODA: Kvindelige musikskabere er fraværende i toppen af dansk musik

Billedet: MØ, den eneste kvinde på listen over de 10 mest spillede danske sangskrivere og komponister i 2019

Sangskriverorganisationen Kodas første kønsstatistik viser en kønsubalance i indtjeningen hos de danske musikskabere, og den bliver markant større, jo højere deres indtjening er. 

I de senere år har der været et stigende fokus på kønsubalancen i musikbranchen. For at kaste lys over disse udfordringer udgiver sangskriverorganisationen Koda nu sin første detaljerede statistik om kønsbalancen blandt sangskrivere og komponister. Koda sørger for betaling til sangskrivere og komponister, når deres musik bliver spillet i offentligheden, for eksempel i radio og tv og til koncerter og på streamingtjenester.

Kodas kønsstatistik viser en ubalance både målt på kønsfordelingen generelt og på indtjeningsniveau. Andelen af kvindelige rettighedshavere udgør kun 19 procent af Kodas medlemmer, og deres andel af udbetalinger fra Koda er endnu mindre – faktisk kun 9,9 procent. Oven i købet er andelen faldet støt siden 2012, fra 12,4 procent til nu som sagt 9,9 procent. Hvis man udelukkende ser på den musik, som bliver spillet i tv, er tallet nede på 4 procent.

Ubalancen er mest markant, når Koda ser på de medlemmer, der er de bedst indtjenende i Koda, altså dem, hvis musik bliver spillet mest i offentligheden. Ud af de 118 medlemmer, som modtog mere end 400.000 kroner i 2019, var blot ni kvinder. Det svarer til, at kvinderne modtog seks procent af det samlede udbetalingsbeløb i den højeste indtægtsgruppe.

Stort potentiale går tabt

Ifølge Kodas bestyrelsesformand, Niels Rønsholdt, er kønsubalancen skyld i, at et stort potentiale går tabt:

”Disse tal afspejler på ingen måde det omgivende samfund, og vi går glip af et umådeligt stort potentiale og en masse talent, som kunne gavne udviklingen og konkurrencen i hele den danske musikbranche,” siger han i en pressemeddelelse og ønsker mere viden:

”Kodas data siger ikke noget om årsagerne til, at tingene ser ud, som de gør, men forhåbentlig kan de bidrage til behovet for at få det afdækket. For hvis vi som branche skal løse problemet, skal vi kende problemets rod. Hvad er barriererne for en mere jævn kønsrepræsentation i den skabende del af musiklivet? Hvad er det, der gør, at så få kvinder når toppen af indtægtsskalaen? Hvad er kulturelt, hvad er strukturelt, og hvor i kæden bor de egentlige forhindringer? Der er ingen tvivl om, at der skal sættes ind fra mange sider for at at komme denne helt utidssvarende skævhed til livs. Vi kan alle sammen gøre noget, og vi skal alle sammen påtage os et ansvar.”

For næstforkvinde i Kodas bestyrelse, Anna Lidell, som i en årrække har været engageret i kønsubalancen i dansk musik, understreger de nye tal et velkendt problem, som organisationen fortsat arbejder på at ændre. I en pressemeddelelse udtaler hun:

”Tallene i Kodas kønsstatistik er på én og samme tid bekymrende og forventede. Vi har længe vidst, at det stod grelt til med kønsbalancen, og derfor er det også et af fire strategiske fokusområder i Kodas nye kulturstrategi. Vi har allerede gennem Koda Kultur investeret i projekter, der arbejder for at fremme den kvindelige repræsentation i musikken. Den indsats fortsætter vi, da en ændring kræver et langt sejt træk.”

Læs hele Kodas kønsstatistik på koda.dk/koen

LÆS OGSÅ: TEMA-ARTIKEL: Kønsubalancen i musik er strukturel sexisme


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA