Nyhed

AALBORG KOMMUNE: Det kræver en særlig indsats at få flere med

GAFFA har fokus på fremtidens stjerner, og undersøger derfor, hvordan landets kommuner støtter børn og unges talentudvikling

Hvordan støtter man bedst børn og unge, som elsker musik? Og hvordan sørger man for, at man husker den brede diversitet for lokalområdets kulturtilbud? Redaktionen har kontaktet formand for Sundheds- og Kulturudvalget i Aalborg Kommune Jes Lunde, som fortæller om kommunens indsatsområder.

Hvordan støtter Aalborg Kommune børn og unges musikalske talentudvikling?
I Aalborg Kommune har vi landets største musik- og kulturskole. I forlængelse heraf har vi også den treårige MGK-uddannelse og en afdeling af Det Jyske Musikkonservatorium. Så det er helt fra musikalsk legestue, til egentlig musikundervisning med et bredt instrumentudvalg og videre op til undervisning og talentudvikling på højeste niveau. Udenfor rammerne af uddannelsesinstitutionerne, støtter Aalborg Kommune en bred vifte af spillesteder og musikforeninger, der sikrer en masse spilletid og synlighed til vores lokale musikere. Særligt indenfor jazzgenren lykkes musikmiljøet med at løfte sig selv op. Her handler det ikke nødvendigvis så meget om den enkeltes talentudvikling, men mere om at man bidrager til at skabe muligheder for hinanden. Også her bakker vi op, hvor vi kan.

Hvordan sikrer Aalborg Kommune diversitet og en bred repræsentation i områdets kulturudbud?
Aalborg Kommune lykkes i høj grad gennem de spillesteder og foreninger, vi støtter. Man kan flere gange om ugen opleve små og store koncerter indenfor stort set alle genrer. Det klares på vores forskellige lokale scener, der sikrer et utroligt alsidigt musikprogram på hver deres måde. Herudover drives en særlig indsats for at sikre musikoplevelser i landdistriktsområderne, hvor vi selv arrangerer koncerter i samarbejde med lokale foreninger, så musikoplevelserne også dækker bredt geografisk.

Har kommunen en særlig plan eller prioritering for musik i lokalområdet?
Musik er et højt prioriteret område i vores nuværende kulturpolitik og resultatet af ildsjæle og en mangeårig velvilje omkring musikken ses tydeligt i det musiklandskab, vi har i dag. I de seneste år vækstlagsarbejdet haft stort fokus og efter et stort ønske fra vores lokale musikmiljø, etablerede vi KORMA (Kompetencecenter for Rytmisk Musik Aalborg) i 2019. Det er et ”musikkontor” for musikmiljøet og musikvækstlaget, hvor der er viden og sparring til rådighed. Her kan de mødes, få rådgivning, deltage i workshops og har mulighed for at arbejde med deres musik. Dette med så gode resultater, at vi er i gang med at etablere lignende strukturer indenfor teater og billedkunst. Som vi fortsat investerer i vækstlaget, håber jeg da, at man i fremtiden kan se et endnu mere levende musikliv i kommunen og endnu flere af vores lokale musikere på scenerne. Både lokalt - men bestemt også i resten af landet.


Hvilke musik- og kulturtilbud ønsker kommunen flere af, og er der noget, som skal nedprioriteres?
For mig handler det nu mere om, hvordan vi får endnu flere borgere, involverede i de musikoplevelser og tilbud, vi allerede har. I dag ved vi meget om musikkens og kulturens potentiale indenfor sundhedsfremme og mental trivsel. Det kræver en særlig indsats at få flere med. Især dem som i dag ikke er faste brugere af kulturoplevelser eller som af forskellige årsager ikke kan deltage.

LÆS OGSÅ: SKANDERBORG KOMMUNE: Børn i daginstitutioner møder kulturen på højt niveau

ANNONCE