Nyhed

135 millioner til musikken fra kulturministeren

”Én musikscene – mange genrer” indeholder initiativer for i alt 135,5 millioner kroner

Kulturminister Uffe Elbæk offentliggjorde i går sit udspil til en ny musikhandlingsplan med initiativer for i alt 135,5 mio.kr. i perioden 2012-2015. Musikhandlingsplanen vil styrke alle led i musikkulturen, fra undervisning og talentudvikling til kunstnerisk udviklingsvirksomhed på bl.a. konservatorierne.

"Det er lykkedes at finde 135,5 mio. kr. over de næste 4 år, hvilket er ret enestående i en økonomisk krisetid," fortæller kulturministeren på Kulturministeriets hjemmeside. "Planen er også et udtryk for, at musiklivet står sammen om at skabe nye samarbejder og ad den vej give ny dynamik og udvikling" fortsætter han.

Ministerens model ser således ud:


78,8 mio. kr. afsættes til styrkelsen af den rytmiske musik, herunder til regionale og honorarstøttede spillesteder samt transportstøtte.

16 mio. kr. afsættes til ny komposition og kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

28,7 mio. kr. afsættes til talentudvikling.


16 mio. kr. afsættes til musikeksport.

Derudover vil musikhandlingsplanen sætte fokus på følgende:

Musikundervisningen i folkeskolen.


Publikumsudvikling i både klassisk og rytmisk musik.

Kvinder i rytmisk musik.

Musik i public service-medier.


Planen vil satse på mangfoldighed i dansk musikliv ved en række tværgående initiativer, som har til formål at skabe rammer om musikken og samarbejdet frem for at styrke de specifikke genrer på bekostning af andre.  

Den nye handlingsplan er udtryk for regeringens indsats for at placere kunsten og kulturen centralt, når det kommer til hvordan Danmark skal se ud i fremtiden, både kulturelt og økonomisk.

Musikhandlingsplanen vil styrke eksporten af dansk musik samt den internationale udveksling, som er vigtig for at skabe et levende musikliv. Dansk musik har et stort potentiale i udlandet, og handlingsplanen vil åbne for en dynamisk international udveksling, så flere kan gå i The Raveonettes' fodspor.


Musikhandlingsplanen er udviklet i samarbejde med Statens Kunstråds Musikudvalg, da det er musikudvalget der i praksis skal stå for udførslen af store dele af planen. Derudover har kulturministeren fået inspiration fra Kulturministeriets eksperthøring i januar 2012, som i foråret 2013 vil medføre en konference til opfølgning ad musikhandlingsplanen. 

Læs den fulde musikhandlingplan "Én Musikscene - mange genrer" her

ANNONCE