Nyhed

Flere deltagere til festivaler og store koncerter

GAFFA.dk – alt om musik

Allerede fra den 1. juli kan 5000 personer samles til festivaler
 
Efter dialog mellem Dansk Live, Dansk Erhverv og Dansk Industri på den ene side og Kulturministeriet og Erhvervsministeriet på den anden side er det besluttet at øge antallet af deltagere til udendørs arrangementer med stående publikum og publikum i bevægelse fra 2.000 til 5.000 deltagere fra 1. juli 2021 frem til 15. august.
 
Kulturminister Joy Mogensen siger i en pressemeddelelse:
"Det er dejligt, at det nu bliver muligt at samles flere til sommerens festivaler, koncerter og andre udendørs arrangementer. Jeg håber, at det lykkes branchen at give publikum nogle gode oplevelser. Det kan have nogle konsekvenser i forhold til kompensation fra hjælpeordninger at hæve deltagerantallet, som Dansk Live, Dansk Erhverv og Dansk Industri som repræsentanter for branchen er blevet orienteret om. De har ønsket at hæve deltagerantallet, og vi vil nu gå videre med at sikre, at det vil ske. Vi har hele vejen gennem Corona-forløbet haft en god dialog med branchen – også i denne sag. Den dialog vil jeg gerne takke for."

Det fremgik af Aftale af 10. juni om yderligere udfasning af restriktioner mv., at udendørs arrangementer med minimum 500 deltagende for stående publikum og publikum i bevægelse (fx festivaler og større koncerter) pr. 1. juli kan gennemføres med sektioner af 1.000 og maks. 2.000 deltagere i alt og med krav om coronapas og sundhedsplan mv.

Det fremgik dog også af aftalen, at det skulle drøftes med branchen, om det bl.a. i lyset af gældende kompensationsordninger vurderes hensigtsmæssigt at løfte det maksimale deltagerantal til 5.000. Et højere deltagerantal kan således få konsekvenser for, på hvilke vilkår arrangører af aflyste arrangementer mellem 2.000-5.000 deltagere kan få kompensation.

Kulturministeriet og Erhvervsministeriet har været i dialog med Dansk Live, Dansk Erhverv og Dansk Industri om at øge deltagerantallet. Organisationerne har på baggrund af dialogen meldt tilbage, at de ønsker deltagerloftet hævet, fortæller Kulturministeriet i en pressemeddelelse. Derfor vil loftet blive hævet fra 2.000 til 5.000 deltagere pr. 1. juli. Arrangementer med over 2.000 deltagere og under 5.000 deltagere, som vedbliver at være aflyst, vil fortsat have adgang til kompensation fra arrangørordningen. Øvrige krav og restriktioner vil fortsat være gældende.

Den 15. august hæves grænsen for antallet af deltagere til 10.000 med sektioner à 2.500, og den 1. september ophæves restriktionerne.
 
Med den nye aftale kan de festivaler, der skal afholdes mellem 1. august og 15. august – eksempelvis Vi Elsker 90'erne og ØreSound – være sikre på at kunne blive gennemført med 5000 personer. Dette opstod der en smule uvished om efter aftalen den 10. juni, om end Radikales sundhedsordfører Stinus Lindgreen allerede samme dag kunne fastslå over for GAFFA, at aftalen på 5000 personer gjaldt fra den 1. august – og den er nu rykket frem til at gælde allerede fra den 1. juli.
 
ANNONCE