REMA 1000 er Discount med holdning

Konklusionen i rapport for samfundsansvar for år 2022 er klar - REMA 1000 tager socialt ansvar og discountkæden er på forkant med centrale områder i forhold til den grønne omstilling.

Den certificerede rapport for samfundsansvar fokuserer på en række områder i forhold til, hvorvidt virksomheder lever op til den grønne omstilling og har en god strategi for samme. Indkøbs- og marketingdirektør i REMA 1000, Anders René Jensen, er tilfreds med de konklusioner, han kan læse i årets rapport.

-En ting er at have en tydelig strategi, noget andet er at blive målt på sine handlinger og få verificeret, at man er på rette spor.

Hvad er det grundlæggende, som REMA 1000 ønsker at fremme og som jeres rapport for samfundsansvar verificerer?

-Det handler først og fremmest om krav til bedre produktion af varer og til transport og logistik på en måde, der belaster miljøet så lidt som muligt. Her taler vi om produktion af utallige fødevarer, der så at sige bliver transporteret jorden rundt hver eneste dag. Det drejer sig om reducering af madspild og helt konkrete ting som køleanlæg i butikkerne, lastbiler, der bruger biobrændsel frem for diesel og brug af energibesparende LED belysning i vores butikker. Derudover har vi i dag 49 butikker, der udelukkende opvarmes via solceller, hvilket er med til at nedbringe det samlede CO2 aftryk markant.

Måleparametre og FN’s verdensmål
REMA 1000s rapport for samfundsansvar er baseret på internationale standarder i forhold til at udregne virksomheders samlede klimaregnskab. Rapporteringen stiller en række krav til virksomheders måde at afrapportere på og kan også være præventiv i forhold til fx greenwashing, så virksomheder ikke pryder sig med lånte fjer og flotte ord, men reelt bliver målt på det, de gør i praksis. Rapporten har fokus på FN’s 17 verdensmål, og REMA 1000 fokuserer på fire grundlæggende parametre:

  • Miljø
  • Sundhed
  • Mennesker
  • Ansvarlig handel

Fire fokusområder
REMA 1000 er vurderet på alle fire parametre. Anders René Jensen uddyber:
– Jeg er meget glad for rapporten og tankerne bag. Jeg går ind for, at man skal sige hvad man gør og gøre, hvad man siger, og så skal man være klar på at blive stillet til regnskab. I forhold til vores arbejde med miljø og klima er det afgørende at reducere madspild og helt overordnet at have en strategi, som er rettet mod at opfylde Paris-aftalens 2030 målsætninger. I forhold til sundhed har vi særligt fokus på ansvarlig vareproduktion og at fremme en sundere livsstil bl.a. via sportscamps og madskoler for især børn og unge. Angående mennesker har vi i alt 16.000 ansatte, hvor vi har fokus på emner som diversitet, inklusion og arbejdsmiljø. I forhold til ansvarlig handel har vi særligt fokus på, at varer bliver produceret og distribueres på en ordentlig måde under ordentlige forhold, så som at minimumsløn bliver overholdt og uden børnearbejde.

Hvad angår FN’s verdensmål arbejder vi med – og måles på -, seks ud af 17. Nærmere bestemt nr. 3 (Sundhed og trivsel), nr. 5 (Ligestilling mellem kønnene), nr. 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) nr. 12. (Ansvarligt forbrug og produktion) nr. 13 (Klimaindsats) og nr. 17 (Partnerskaber for handling).


Miljø og sundhed
REMA 1000 er som beskrevet blevet målt og vejet på hele paletten. I det følgende vil der primært være fokus på de første to parametre: miljø og sundhed. Her er det ikke mindst de mange stærke partnerskaber, som Ander René Jensen hæfter sig ved

-Inden for miljø vil jeg fremhæve seks punkter.
1. Jeg sætter pris på, at vi i dag ikke bruger soja i foder på Gram Slot, men udelukkende fodrer de 1200 køer med lokale afgrøder. Som med palmeolie forårsager global sojaproduktion rydning af regnskov og skovområder og dræning af vand, ikke mindst i Sydamerika. I dag bliver køerne på Gram Slot kun fodret med lokalt frembragte hestebønner, ærter og lupiner

2. Solcelleanlægget på REMA 1000s hovedkontor i Horsens. Med 19.300 M2 har vi et af Danmarks største tagbaserede anlæg

3. ‘Slip haven fri’. Vi har nu over 22.000 private, danske haver tilmeldt vores projekt for at fremme biodiversitet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Blandt andet med fokus på, at bier og andre insekter kan overvintre. Det ser jeg som en stor succes. Målet er 50.000 tilmeldte haver inden udgangen af 2023

4. Overordnet viser vores seneste rapport, at vi har reduceret madspild med 10 % på pålæg, mejeri og fersk kød i 2022, men vi har fortsat en udsmidningsprocent på 1,7 %. Indrapportering i butikkerne er afgørende for at finde ud af, hvor og hvordan vi kan optimere, hvilket vi også har fokus på i uddannelse af personale

5. Emballage og genanvendelse. Også her er uddannelse af personale vigtig, da udvidet affaldssortering i fraktioner er essentiel for at optimere vores resultater

6. Produktion. Vi stiller krav til vores leverandører, som fremmer et bedre og sundere udvalg i varesortimentet. Rapporten viser for eksempel, at vi er gået fra at udbyde 104 til 127 plantebaserede produkter i 2022

I forhold til sundhed kan Anders René Jensen også finde tilfredsstillende læsning i rapporten og fremhæver følgende elementer:
-Jeg hæfter mig primært ved en stor stigning i salg af produkter, der er fuldkorns- og nøglehulsmærket. Henholdsvis et dansk og et nordisk certificeringsmærke med krav til indhold af fuldkorn, fedt, salt og sukker. Det relaterer til produkter, som frugt og grønt, fisk, brød og pålæg. 28,2 % af al mad og drikke, vi solgte i 2022, var med enten Nøglehuls- eller Fuldkornsmærket. Derudover er det en stor tilfredsstillelse, at vi har rykket på sundhed og motion for børn. I 2022 har vi haft i alt 33.778 børn og unge på hhv. Sportscamps og madskoler

Der er lang vej endnu, hverken Paris-aftalen eller FN’s verdensmål er i hus, men den seneste rapport for samfundsansvar fra REMA 1000 taler sit tydelige sprog; REMA 1000 er på rette spor.

ANNONCE