Nyhed

10 danske spillesteder mistænkt for karteldannelse

I går kunne GAFFA berette, at både Godset i Kolding og Tobakken er mistænkt for at have aftalt priser på bud på kunstnere. I dag kan vi offentliggøre hele listen. I hvilket omfang, der rent faktisk har været en praksis, er endnu uvist.

I artiklen i går kunne GAFFA berette om, at både spillestedet Godset i Kolding og Tobakken samt flere andre spillesteder ifølge Jyske Vestkysten er mistænkt for at have aftalt priser på bud på kunstnere, hvilket kan være på kant med konkurrenceloven.

Konsulenten Ronnie Hansen kører med fuld åbenhed i genoprettelsen af Esbjerg-spillestedet Tobakken, som han er blevet tilknyttet. Ronnie Hansen udtalte til programmet "Kulturen på P1" i går: "Den sag, der er ved at blive rullet op er, at der er indikationer på, at en række spillesteder, herunder Tobakken, har haft en praksis, hvor man har koordineret budafgivelse på artister. Det vil sige, at man i nogle tilfælde [...], har skrevet og er blevet enige om, hvad et maksimumbud eksempelvis vil være på en artist, der var på turné." [...] "En konsekvens af priskoordineringen kan være, at man holder nogle priser unaturligt nede og så på den måde fratager noget økonomi fra dem, man indkøber fra." [...]

I dag skriver Jyske Vestkysten, hvem de 10 spillesteder er og offentliggør blandt andet originale ordlyd fra mailene i den såkaldte erfa-gruppe.


Det drejer sig, ifølge Jyske Vestkysten, konkret om Paletten i Viborg, Fermaten i Herning, Pavillonen i Grenå, Tobakken i Esbjerg, Tøjhuset i Fredericia, Skråen i Aalborg, Godset i Kolding, VoxHall i Aarhus, Posten i Odense og Sønderborghus i Sønderborg.  

Palettens bestyrelsesleder Anders Søborg Olsen udtaler til GAFFA i dag:

”På Paletten er vi overraskende over anklagerne om påstået koordinering af bud på artister og Tobakkens advokatvurdering om, at der er risiko for, at dette kan anses som karteldannelse.


Det omtalte netværk er sat i verden for at skabe et samarbejde til gavn for det lokale og regionale musikliv, og vi samarbejder blandt andet om koncerter, sponseringer, videreuddannelse af personale, programplanlægning i samarbejde med andre aktører, udvikling af koncertformater, vækstlagsprojekter og partnerskaber indenfor markedsføring.

På Paletten har vi iværksat en intern undersøgelse af forløbet og vil naturligvis transparent bistå eventuelle myndigheder, der ønsker at undersøge forholdet nærmere. Indtil resultatet af vores interne undersøgelse foreligger, deltager Paletten ikke i erfa-netværket.”

VoxHall: Vi har ikke deltaget i nogen priskoordinering


VoxHall skriver følgende i en pressemeddelelse:

"Den 15. marts 2023 er der i medierne omtalt en historie om, at spillesteder mistænkes for at snyde kunstnere gennem ulovlige prisaftaler. Historien vedrører et erfa-samarbejde mellem spillesteder i Jylland og på Fyn. VoxHall er en del af dette erfa-samarbejde.

VoxHalls deltagelse i erfa-gruppen har altid omhandlet de generelle forhold ved driften af et spillested, som VoxHall ikke har kunnet løse ‘alene’. Altså sparring om opfyldelse af Arbejdstilsynets regler, diskussioner af Dansk Lives tiltag og arbejde, sikkerhedsforhold under koncerter, GDPR, opfyldelse af DMF’s krav eller en ‘overenskomst’ for ansatte på spillestederne. Dette samarbejde og denne videndeling er vigtig for den fortsatte udvikling af den danske musikscene.


Historierne i medierne omtaler, at erfa-samarbejdet også har handlet om koordinering af priser. VoxHall har ikke deltaget i nogen priskoordinering. Vi har noteret os, at erhvervsministeren ønsker, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal undersøge den mulige priskoordinering. VoxHall vil bidrage hertil, hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ønsker det.

Af hensyn til det videre forløb ønsker Fonden Voxhall ikke at oplyse yderligere om sagen.

Med venlig hilsen Tom Fjederholt, musikchef og Astrid Elbek, bestyrelsesforperson"


Sønderborghus: Vi er dybt overraskede

Sønderborghus' daglige leder Lars Ole Hansen skriver til GAFFA:

"Sønderborghus er dybt overraskede over anklagerne om påstået koordinering af priser på artister.


Vi har i mange år indgået i en erfa-gruppe bestående af ledere på en række jysk/fynske spillesteder. Vi drøfter alle mulige relevante emner og udfordringer: Personaleledelse, brancheudfordringer, videreuddannelse, lovgivning, vækstlagskoncerter og meget mere.

I forbindelse med krisen på Tobakken er vi for et stykke tid siden blevet gjort opmærksom på, at en lille del af vores kommunikation af nogen kunne opfattes som – eller måske tangere - konkurrenceforvridende virksomhed.

Selv om vi ikke er enige i dette, har vi naturligvis taget til efterretning, ændret praksis og stadfæstet dette i vores møde retningslinjer.


Endvidere har vi bedt et advokatfirma om en nærmere undersøgelse ud fra et ønske om afklaring af, hvor grænsen for kollegialt samarbejde ligger.

Der er ingen, der bevidst har overtrådt nogen regler, og vi har kun interesse i fuld åbenhed i afklaringen af sagen."

Posten: Vi tager sagen særdeles alvorligt


Ernst Kier, bestyrelsesformand for Odense Live Fonden og Musikhuset Posten/Dexter udtaler til GAFFA:

"Odense Live Fonden er kede af den verserende sag, som vi tager særdeles alvorligt. Fonden vil samarbejde med relevante myndigheder for at komme til bunds i sagen. Odense Live Fonden har igangsat sin egen advokatundersøgelse. Så længe advokatundersøgelsen pågår, kan vi ikke kommentere yderligere på sagen."

Dansk Live: Ikke et bevidst forsøg på at omgå regler


GAFFA har indtil videre uden held forsøgt at få kommentarer fra Fermaten i Herning, Pavillonen i Grenå, Tøjhuset i Fredericia og Skråen i Aalborg. Naturligvis vil GAFFA ajourføre artiklen, hvis disse spillesteder udtaler sig.

Ronnie Hansen udtalte på Tobakken vegne allerede i går til GAFFA: "Der er tale om en praksis, som tilsyneladende har fundet sted i mange år. En del af branchen opfatter det som relativt naturligt og kendt praksis og vil måske synes, at pressen overreagerer. Vi konstaterer, at både eksperter og de advokater, der har vurderet sagen, bemærker, at praksis umiddelbart synes på kant med konkurrenceloven. Derfor afbryder vi Tobakkens medvirken."

Yderligere udtalte også Martin Røen Hansen, leder af spillestedet Godset i Kolding, til GAFFA i går: "Som kolleger drøfter vi en lang række emner i det daglige arbejde. Af og til drøftes også samarbejdspartnere og relationen til dem. Vi er tidligere blevet gjort opmærksom på, at der kan være dele af denne dialog, der er problematisk, så det har vi stoppet. 


Derudover har vi i kredsen af spillesteder allerede selv indhentet en advokatvurdering. Herfra er konklusionen, at der ikke entydigt er tale om, at dialogen har været konkurrenceforvridende.

Under alle omstændigheder har vi dog internt indskærpet over for hinanden, at vi skal sikre, at vi ikke agerer konkurrenceforvridende. Det gør vi konkret ved at udstikke retningslinjer for hvilke emner, vi kan drøfte i vores fællesskab fremover."

Desuden erklærede Esben Marcher, direktør for interesseorganisationen Dansk Live, over for GAFFA i går: "Jeg er blevet orienteret om, at en mindre gruppe af spillesteder har haft dialog om vilkår for aftaleindgåelse med artister. Jeg tolker det ikke som et bevidst forsøg på at omgå gældende regler på området, men man skal naturligvis være opmærksom på, at man i sin kollegiale dialog ikke bevæger sig ind i en gråzone. Dialogen mellem spillestederne i gruppen er ikke sket i regi af Dansk Live, men vi vil som interesseorganisation for landets spillesteder sikre, at reglerne på området bliver tydeliggjort for vores medlemmer."


GAFFA vil fortsat følge sagen tæt.

LÆS OGSÅ: Konsulent Ronnie Hansen om Tobakken-krisen: "Der er foretaget misforståede prioriteringer"

ANNONCE