Nyhed

Konsulent Ronnie Hansen om Tobakken-krisen: "Der er foretaget misforståede prioriteringer"

Konsulent Ronnie Hansen er blevet tilknyttet på en 32-timers ugentlig basis af Tobakken og Esbjerg Kommune. Han udtaler sig her til GAFFA i forbindelse med sine nye opgaver hos det kriseramte spillested Tobakken.

Konsulent Ronnie Hansen, der også stod bag den yderst kritiske rapport om Tobakken, der fik stenene til at rulle om spillestedets dårlige økonomi i efteråret 2022 og blandt andet konkluderede, at den nu bortviste og politianmeldte tidligere leder Jan Mols stod for dårlig ledelse, udtaler sig nu til GAFFA. Han er netop blevet tilknyttet spillestedet som konsulent med fokus på genopretning.

Du er blevet udnævnt som konsulent for Tobakken fra kommunens side og skal genoprette Tobakken - hvordan skal dette realiseres?

Ronnie Hansen: Jeg hjælper Tobakkens bestyrelse, leder og ansatte med noget erfaring og analyse. Jeg hjælper kort sagt med at skærpe nogle måder at gøre tingene på, så økonomien bliver bedre. Det er nogle rigtigt gode folk, der arbejder på Tobakken, så i driften er det mindre tilretninger. Dertil er der nogle lidt mere overordnede prioriteringer, som er nødvendige for at få økonomien på ret køl – særligt er der et stort økonomisk efterslæb fra tidligere år, som er et åg. Det er vi ved at skabe os overblikket over.


Hvad er helt specifikt udfordringerne, Tobakken står over for, og hvordan vil du/I løse dem på kort sigt, og hvilken rolle ser I et fremtidigt Tobakken skal have i udviklingen af Esbjerg som Kultur- og oplevelsesby? 

Tobakken har udfordringer med sin driftsøkonomi og med nogle større, misforståede prioriteringer. Der er foretaget prioriteringer, der gør, at der mangler penge i kassen. Samtidig gør den måde, Tobakkens forretningsmodeller er indrettet på, at næsten samtlige koncerter giver underskud. Det søger vi at ændre nu. 

Koncerter og musik skal spille en stor rolle i udviklingen af Esbjerg som kulturby – de nuværende udfordringer er, uanset hvordan man ser på det, midlertidige. Esbjerg skal have et spillested med stærke ambitioner, og det skal vi nok skabe.

Hvad ønsker politikerne, og hvordan ser netop forvaltningen sin rolle? Og er den nuværende konstruktion den konstruktion, man også fremadrettet ønsker at have? 


Hvad politikerne vil, skal man spørge politikerne om. Den nuværende konstruktion er midlertidig.

Burde man eventuelt genoverveje, om byrådsmedlemmer skal/må sidde i Tobakkens bestyrelse (selvejende institution) Og kommunen har ekstraordinært afsat 50.000.000 kroner for at styrke kulturen - vil Tobakken modtage penge fra denne pulje? 

Spørgsmål om, hvad politikere ønsker, skal man stille til politikere. 


Der spiller forbavsende få Live Nation bands/kunstnere på Tobakken - hvad er årsagen til dette, og hvordan vil I ændre på det, siden Live Nation, sammen med All Things Live, er den “tungeste dreng” på markedet i Danmark, særligt når det kommer til internationale navne?

Forholdene for regionale spillesteder gør, at spillestederne har et meget overlappende program. Det kan sammenlignes lidt med biografer – langt de fleste i hele landet har samme program, fordi netop koncerter er aktuelle, og så er der mulighed for lokale variationer. I Esbjerg findes der mange gode koncertarrangører, som både kan og vil engagere sig endnu dybere i koncertmarkedet.

Live Nation ejer også bureauerne PDH og Luger. Særligt fra PDH kommer der mange artister på Tobakken, og Live Nation er derfor en stor og vigtig samarbejdspartner, som vi sætter stor pris på.


Der er mange spekulationer, særligt på de sociale medier, omkring den bortviste og politianmeldte tidligere leder af Tobakken, Jan Mols. Nogle taler endda om et karaktermord af Mols. Hvorfor blev han bortvist og politianmeldt? Hvornår forventer I et svar fra politiets efterforskning?

Desuden: Jan Mols kræver angiveligt en godtgørelse efter sin bortvisning og politianmeldelse - hvad er planen, hvis politiets efterforskning når til konklusionen, at Mols er uskyldig, og Tobakken så står over for et stort erstatningskrav?

Bestyrelsen på Tobakken bortviste og politianmeldte tidligere leder for mistanke om misbrug af Tobakkens midler til private aktiviteter. Vi har ikke dialog med politiet omkring forløbet, og vi bruger ikke tid på sagen i det daglige. Personalesagen og politisagen hænger ikke direkte sammen, og skal derfor ikke ses i sammenhæng.


Ansættelsesprocessen omkring en ny leder for Tobakken er midlertidigt sat i bero - hvorfor? Var ansøgerfeltet ikke godt nok?

Det var et udmærket ansøgerfelt. Situationen for Tobakken ændrede sig væsentligt mellem deadline for ansøgninger og den potentielle ansættelse. Der kom ny leder, den tidligere blev sygemeldt, formanden trådte tilbage, og budgettet blev sendt retur til revidering. Det er ikke et rimeligt grundlag at ansætte en ny leder på. Processen er nu, at vi løser nogle af de aktuelle udfordringer i de kommende måneder – og på den anden side af sommeren ansættes så en ny leder, der kan fokusere på fremtiden fremfor oprydning.

Kommunen taler igen og igen og “armslængdeprincippet”, som faktuelt set dog ikke passer, når man også læser kritikken fra bestyrelsesmedlemmet Signe Juhl på Facebook mellem linjerne og indsættelsen af Esbjerg Kommunes kulturchef Ulla Visbech på lederposten - kan du/I lidt mere transparens omkring alt dét, der er sket i de sidste par uger for at sætte en stopper for spekulationerne?

Som jeg ser det, har kommunen ageret som kreditor fremfor armslængebryder. Tobakken har jo fået en meget stor kassekredit i banken, som kommunen garanterer for. Når kommunen kan se, at den potentielt kan miste mange af borgernes penge grundet de mange usikkerheder, er den nødt til at gribe ind. 


Vi på Tobakken har selv brudt armslængeprincippet, da vi gjorde os afhængige af kommunens kassekredit og efterfølgende ikke kunne dokumentere overfor kommunen, at vi havde styr på at betale dem tilbage. Havde vi været reelt optaget af armslængde, havde vi jo lånt pengene i banken eller lavet de hårde prioriteringer med samme, så det ikke var nødvendigt at bede kommunen om hjælp. 

Prøv at sætte det op omvendt: Hvordan ville offentligheden have reageret, hvis kommunen havde set stiltiende til i flere måneder efter, man kunne se at Tobakken kørte mod kanten? Når de mange millioner så var tabt, ville du og borgerne med kunne spørge, hvorfor kommunen havde siddet på hænderne, når man kunnet se hvor skidt det så til – hvorfor man mon lod så mange kulturkroner forsvinde ned i et sort hul.

Ulla Visbech mødtes med Musikhuset Esbjergs bestyrelsesformand Johnny Søtrup og repræsentanter fra Musikhuset Esbjerg for at diskutere en mulig fusion mellem Tobakken og Musikhuset Esbjerg – hvorfor gjorde man dette og uden repræsentanter fra Tobakken? Er en fusion fortsat et muligt scenarie?

Kommunen har holdt et møde med Musikhuset, da man afsøgte muligheden for at låne personaleresurser. Der har ikke på det møde, eller siden, så vidt jeg er orienteret, været diskuteret en fusion.


LÆS OGSÅ: Ny bestyrelse og ledelse hos Tobakken

ANNONCE