Nyhed

Lækkede dokumenter afslører opsigtsvækkende forhold om tidligere Tobakken-leder

GAFFA er kommet i besiddelse af en række dokumenter, som belyser, hvilke forhold der gav anledning til bortvisningen og den efterfølgende politianmeldelse af den tidligere Tobakken-leder Jan Mols

Den 5. november 2023 kunne man læse, at Rigspolitiet har besluttet, at sigtelsen mod den tidligere leder for Tobakken i Esbjerg Jan Mols frafaldes. Dette skrev hovedpersonen selv i et Facebook-opslag, hvori han citerede den besked, han angiveligt skulle have modtaget fra politiet:

"Vi er nået frem til, at det ikke kan bevises ved en domstol, at du har begået mandatsvig som direktør i Tobakken, Gasværksgade 2 i Esbjerg."

"Vi har ved vurderingen af sagen lagt vægt på, at det efter vores opfattelse ikke kan bevises, at du har haft det fornødne forsæt til at opnå en uberettiget berigelse og derved påføre Tobakken et tab."

Det har ikke været muligt at få bekræftet citatets ordlyd fra Syd- og Sønderjyllands Politi.


Jan Mols har efterfølgende udtalt sig til JydskeVestkysten Esbjerg, at han ikke vil afvise at rejse et erstatningskrav mod den daværende bestyrelse: 

"Jeg har lidt under det her i et år nu, og det har været hårdt. Så vi vil overveje et erstatningskrav. Det er klart," siger han til avisen.

GAFFA har kontaktet Syd- og Sønderjyllands Politi med henblik på at få bekræftet frafaldelsen af sigtelsen mod Jan Mols. Syd- og Sønderjyllands Politi skriver således til GAFFA:

"Vi kan bekræfte, at sagen er påtaleopgivet. Det fremgår af retsplejeloven, at anklagemyndigheden objektivt skal tage stilling til, om der kan rejses tiltale i en sag, eller om sagen skal påtaleopgives helt eller delvist. Vi har i sagen vurderet, at der ikke er de til domfældelse fornødne beviser, og har som følge heraf påtaleopgivet sagen. Der løber fortsat en klage- og omgørelsesfrist i sagen, hvorfor vi ikke på nuværende tidspunkt har yderligere bemærkninger, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi til GAFFA.


Kritiske detaljer i lækkede dokumenter
Få dage efter Jan Mols' Facebook-opslag bliver GAFFAs journalist kontaktet gennem en krypteret mail, hvor en række detaljer om særligt Jan Mols' økonomiske ageren som spillestedsleder er vedhæftet. Dokumenterne indeholder kvitteringer, mailkorrespondancer samt et notat, som er udarbejdet til spillestedets nye bestyrelse den 6. marts 2023. Redaktionen har været i kontakt med tre troværdige kilder, som uafhængigt af hinanden bekræfter dokumenternes ægthed. Redaktionen kender kildernes identiteter. 

Ifølge en af kilderne blev notatet udarbejdet efter anmodning fra Tobakkens nye bestyrelse for at skabe klarhed om forholdene bag bortvisningen og den efterfølgende politianmeldelse af Jan Mols. Indholdet i de omtalte dokumenter rejser, ifølge kilden, spørgsmål om, hvorvidt "det kan bevises, at du (Jan Mols, red.) har haft det fornødne forsæt til at opnå en uberettiget berigelse", som Jan Mols selv citerer i sit Facebook-opslag. 

I notatet fremgår det blandt andet, at Tobakken har afholdt en række større rejseudgifter til familiemedlemmer og venner af Jan Mols samt indkøb af kulturelle oplevelser til private dispositioner. Konkret angives der, at Jan Mols har købt 20 billetter til en koncert med Bruce Springsteen til en samlet værdi af 13.320 kroner. Anklagen dokumenteres af kvitteringer, som GAFFA er i besiddelse af. Udgifter til billetterne er her trukket fra en konto med titlen "Tobakken drift". 


Samme konto er blevet brugt til at betale en rejse til og fra Nashville i USA i 2022. I en lækket mailkorrespondance skriver Jan Mols, at familiemedlemmer og bekendte også er en del af rejsen: 

"I øvrigt er vi 4 – X (min kammerat, som var med for 5-6 år siden), hans kæreste X, min kæreste X og moi (Jan Mols, red.)."

GAFFA har af hensyn til de pågældende personer valgt at anonymisere navnene ovenfor. Kvitteringen på flybilletterne viser, at der er foretaget et køb på i alt 12.280 kroner til tur/retur-billetter mellem Billund og Atlanta til Jan Mols og sin ægtefælle. På kvitteringen fremgår det, at pengene her også er trukket fra kontoen "Tobakken drift". Ud over flybilletter til Atlanta er GAFFA også i besiddelse af dokumentation for køb af flybilletter til Bruxelles – igen til Jan Mols og sin ægtefælle. Kontoen er her ikke angivet, men Jan Mols har selv skrevet således i en note på dokumentet:


"Tobakken betaler, men skal bogføres samme sted som KHID, så vi kender vores udgifter til foreningen"

Udover de overstående kritikpunkter nævner notatet også, at Jan Mols har foretaget en række kritisable valg om økonomiske udgifter, mens konkurstruslen mod Tobakken var udtalt:

"I perioden fra juni 2022 og frem er der foretaget en række væsentlige dispositioner, på trods af at konkurstruslen var udtalt og bestyrelsen have krævet mådehold eksempelvis indkøb af en ny industriopvaskemaskine og indkøb af bestik til 500 mennesker, hvilket særligt er mærkværdigt, i det perspektiv, at køkkenaktiviteterne var beordret nedlukket. Et andet sigende eksempel er indkøb af reklameplads hos Varde Biblioteker for 88.000 kr. i samme periode. Alt dette imod bestyrelsens eksplicitte intention," beskriver notatet fra den 6. marts 2023.

GAFFA er ikke i besiddelse af kvitteringer for de ovennævnte udgifter om indkøb af en industriopvaskemaskine, bestik til 500 personer og reklameplads hos Varde Bibliotek, og oplysningen beror derfor på notatet til Tobakkens bestyrelse.

GAFFA har forelagt kritikpunkterne for Jan Mols, som ikke ønsker at kommentere sagen.


LÆS OGSÅ: VILD UDVIKLING: Politiet dropper tiltale

ANNONCE