Nyhed

Flere aflyste festivaler og koncerter kan få kompensation

GAFFA.dk – alt om musik

Ordningen udvides og forlænges til at gælde sommeren over

Regeringen forlængede den 6. april forbuddet mod "større forsamlinger" helt frem til og med 31. august og tvang dermed alle danske festivaler og arrangører af større koncerter i denne periode til at aflyse. Allerede den 10. marts havde Folketinget vedtaget en kompensationsordning for arrangører af festivaler og koncerter, der måtte aflyse, men den ordning gjaldt kun frem til og med 9. juni og kun for arrangementer med plads til flere end 1000 personer.

Nu har alle Folketingets partier imidlertid vedtaget en kompensationsordning, der gælder til og med 31. august og for arrangementer ned til 350 personer. Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet, Liberal Alliance og De fire grønne løsgængere har besluttet at udvide kompensationsordningen til arrangører til og med 31. august. Deltagergrænsen sænkes fra 1000 til +350 deltagere, og arrangementer, som finder sted flere gange i en periode på op til 4 uger, omfattes af ordningen.

Selvom det ikke decideret fremgår af aftalen, tyder alt altså på, at regeringen ikke betragter koncerter for flere end 350 personer som en mulighed før efter 31. august – og dette er dermed så tæt på definitionen af en "stor forsamling", som vi kommer indtil videre.

LÆS OGSÅ: Mette Frederiksen: "Vi skylder et svar på, hvad en større forsamling er"

Kulturminister Joy Mogensen siger i en pressemeddelelse:
”Corona-krisen er en kæmpe udfordring for hele kulturlivet i Danmark. Det gælder også for de mange arrangører af sommerkoncerter, festivaler og store motionsløb. der i de kommende måneder enten må aflyse eller udskyde arrangementerne. Jeg er glad for, at regeringen sammen med Folketingets partier nu har forbedret kompensationsordningen markant, så flere arrangører kan blive dækket og få økonomisk hjælp. Arrangementer med flere end 350 deltagere bliver nu omfattet af ordningen – ligesom vi også får inkluderet arrangører, uanset størrelsen af deres offentlige tilskud, samt arrangementer, som finder sted flere gange i en længere periode på op til 4 uger.”

På Kulturministeriets område udvides ordningen til at omfatte primært offentligt finansierede arrangører af kultur- og idrætsbegivenheder med flere end 350 deltagere.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger i en pressemeddelelse:
”Sommerens mange arrangementer med flere end 350 deltagere kan nu få dækket det underskud, som ville opstå efter at de har måttet aflyse arrangementerne. Det er arrangementer, som er stablet på benene af rigtigt mange engagerede danskere, som har knoklet hårdt, og som er kede af, at de må aflyse. De får nu kontant kompensation. Det er rigtigt flot, at Folketingets partier nu forlænger kompensationsordningen for arrangementer og samtidig udvider ordningen, så langt flere forskellige slags arrangementer kan blive dækket.”

Fakta om kompensationsordningen til arrangører
Ordningen forlænges til og med 31. august 2020 og udvides til at omfatte arrangementer med flere end 350 deltagere. Med udvidelsen bliver arrangementer defineret som:
• Enkeltstående begivenheder i Danmark, der er enestående i deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang.
• Ordningen omfatter alene enkeltstående arrangementer, som er planlagt til at finde sted mindre hyppigt end dagligt (højest hver anden dag, fx sportsbegivenheder, der finder sted ugentligt) eller finde sted dagligt i en afgrænset periode på op til 4 ugers varighed. Perioden på 4 uger gælder for hver lokation, hvor et arrangement afholdes.

Ordningen omfatter nu bedre aflyste turnerende musicals m.v. Ligeledes udvides ordningen til at omfatte primært offentligt finansierede arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriets område med eget CVR-nummer og med mere end 350 samtidige deltagere, som aflyses, ændres væsentligt eller udskydes som følge af regeringens tiltag for at bremse COVID-19.

Her kan du læse hele aftaleteksten.

I forvejen gjaldt aftalen også for primært privat finansierede kulturarrangementer. Denne ordning er nu også blevet forlænget. Erhvervsministeriet anslår "med betydelig usikkerhed", at ordningen vil koste samfundet cirka 1,7 milliarder kroner.

ANNONCE