Nyhed

Online-konference om kønsbalance på musikuddannelserne

GAFFA.dk – alt om musik

Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus lægger hus til nordisk konference om kønsbalance

Sammen med Musikhøjskolen i Malmö og universitetet i Agder, Kristiansand, Norge afholder Det Jyske Musikkonservatorium den virtuelle konference GENUS 2021 om kønsbalance på musikuddannelserne. Konferencen styres fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus, men al deltagelse foregår via Zoom.

Konferencen afvikles online mandag og tirsdag den 1.  og 2. marts, begge dage klokken 10:00-16:00. Arrangementet er gratis at deltage i. Der er åbent for tilmelding via hjemmesiden (se link nederst).


Konferencen henvender sig først og fremmest til studerende, undervisere og ledere ved musikuddannelserne i Norden og de baltiske lande. Andre interesserede er dog meget velkomne til at kigge med ved oplæg i plenum og til at stille spørgsmål samt afgive kommentar til oplægsholderne via chat-funktionen. Personer, som er tilmeldt til konferencen, deltager også i break-out-rooms med gruppediskussioner med mere.

De samme tre musikkonservatorier stod bag en tilsvarende konference i Kristiansand i 2019.

På konferencen i 2019 i Kristiansand var der fokus på kønsbalancen på de videregående uddannelser. Her i 2020 er der fokus på de yngre aldersgrupper: musikskoler, music camps, rollemodeller med mere.  


Konferencens indhold

Formålet med konferencen er at udvikle og dele erfaringer med praktiske værktøjer, der kan medvirke til at sikre en større balance mellem kønnene på musikuddannelserne. Arrangørerne skriver følgende om projektet:

”Det overordnede mål med GENUS-projektet er at øge bevidstheden om køns-og ligestillingsperspektiver i musikundervisning. Vi ønsker at udstyre studerende, lærere og ledere inden for musikundervisning med praktiske værktøjer til at gøre kønsbalancen mere lige i fremtiden. I musikuddannelserne i dag er der stadig en enorm ubalance, når det kommer til køn”.


Konferencen er en del af et flerårigt GENUS-projekt, hvor der ved dette års konference sættes fokus på kønsbalancen på før-konservatorieniveau, det vil sige på musikskoler og MGK-kurser (konservatorieforberedende kurser) og frem til konservatoriernes optagelsesprøver.  

De tre musikakademier har alle behandlet kønsaspekterne på forskellige måder. Musikhøjskolen i Malmö har haft et kønsprojekt siden 2007 for primært at påvirke kønsbalancen i jazzundervisning og har kønsmål i deres læseplan. Det Jyske Musikkonservatorium i Århus har haft et Nordplus-projekt, ”Girl Power in Jazz”, og Universitetet i Agder har for nylig startet et kønsprojekt.

Konferencen veksler mellem fælles oplæg, paneldebatter og gruppediskussioner. Der vil blandt andet være oplæg om, hvad man faktuelt ved om diversitet blandt børn i musikundervisningen og om erfaringer fra to nordiske konservatorier med at sikre en mere køns-balanceret optagelsesprocedure.


Ydereligere vil der være paneldiskussioner om relevans og effekt af musik-camps udelukkende for piger og om betydningen af rollemodeller, samt diskussionsgrupper om for eksempel læringsmiljøer på musikskolerne. Der vil desuden være livemusik, blandt andet med fire teenagepiger fra Aalborg, som ud over at spille med deres band også vil dele deres erfaringer om at være unge, kvindelige musikere anno 2021.

Blandt oplægsholderne finder vi også den danske elektroniske musiker Ane Østergaard alias Band Ane (billedet).

Det praktiske


Arrangørgruppen bag konferencen består af både ledere, undervisere og studerende fra de tre konservatorier, der står bag GENUS 2021. Således sikres erfaringsudveksling på tværs af hele regionen og på tværs af deltagernes forskellige roller. GENUS-projektet støttes af Nordplus-samarbejdet, Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram for uddannelsesområdet.  

Zoom-link til konferencen vil blive offentliggjort på konferencens hjemmeside og Facebookevent, hvor der også er mere info om indhold, oplægsholdere, tidsplan med mere.

Konfererencens hjemmeside:


Home | Minside (conferencegenus.com)

Konferencen på Facebook:

GENUS CONFERENCE 2021 @The Royal Academy of Music | Facebook


LÆS OGSÅ: TEMA-ARTIKEL: Kønsubalancen i musik er strukturel sexisme

ANNONCE