x

ÅBENT BREV: Sexismens tid er forbi – også i musikbranchen

ÅBENT BREV: Sexismens tid er forbi – også i musikbranchen

I lørdags bragte Politiken 97 markante vidnesbyrd om sexisme og chikane i musikbranchen frem. Artiklen vidner om en kultur med lange rødder, som vi som musikorganisationer gerne vil kappe over. Nu.
 
Det starter med en tydelig afstand til den holdning, at ansvaret ligger hos "nogle andre". Alle er en del af løsningen. Forandringen starter hos os selv og takket være de mange modige kvinder, som, fra en udsat position, har beskrevet de krænkende, diskriminerende og sexistiske oplevelser, de har været udsatte for.  
 
Artisters sceneoptræden, image eller påklædning kan aldrig blive en forklaring på sexistisk adfærd.  Derfor tager underskriverne af dette brev afstand fra alle udtalelser, der hævder det og dermed ikke anerkender alvoren ved sexisme og chikane. Det er eksponent for et forældet syn, som desværre alt for længe har levet i dele af branchen, men som ikke bør være en del af fremtiden.
 
Som organisationer er vi klar til at gøre, hvad der skal til for at skabe bedre arbejdsvilkår for alle, uanset køn, race eller social status. Vi må forpligte os til – hver dag – at vise og kræve en forandring hos os selv og hele vejen rundt. Hos musikselskaber, radiostationer, bookere, dirigenter, managere, artister, musikere, sangskrivere og blandt kollegaer.
 
 
Målet er enkelt nok: Ingen må overskride andres grænser. Ingen må opleve, at deres køn vægter negativt. Ingen må blive talt ned til, set ned på, føle sig udskammet eller føle, de ikke har et sted at gå hen med deres ubehagelige oplevelser. Selvom målet er enkelt, så er arbejdet mod målet benhårdt. Men uden enighed om denne præmis og fælles vilje når vi ingen vegne.
 
Vi skal alle være klar på at tage fat, se indad og spørge os selv, om vi har gjort nok. For det ændrer sig ikke af sig selv. Det kræver dialog på tværs af køn, roller, alder og status. Derfor rækker vi bredt ud også til organisationer på arbejdsgiversiden, hvoraf nogle allerede har sagt, de vil forpligte sig til at medvirke til forandring.
 
Vi ser frem til at samarbejde med alle organisationer omkring et moderne og anerkendende arbejdsmiljø i de musiske brancher. Hold øje med den enkelte organisation for konkrete initiativer.
 
Skrevet af DAF ved Sara Indrio (forkvinde), DJBFA ved Anna Lidell (forkvinde), DKF ved Bent Søren (formand), DPA ved Niels Mosumgaard (formand) Musikforlæggerne ved Ole Dreyer Wogensen (formand), JazzDanmark ved Eva Frost (leder), Tempi ved Torben Eik (daglig leder) og Rosa ved Gunnar Madsen (daglig leder) og Conny Jørgensen (projektkoordinator)

Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA