x

Reggae er kommet på UNESCOs globale kulturarvsliste

Reggae er kommet på UNESCOs globale kulturarvsliste

Torsdag den 29. november 2018 blev en både begivenhedsrig og historisk dag for Jamaica og alverdens reggaefans, da den jamaicanske reggaemusik blev tilføjet UNESCOs repræsentative liste over menneskehedens immaterielle kulturarv. Under ansøgning nr. 01398 søgte Jamaicas kultur-, køn-, sport- og underholdningsminister Olivia Grange tidligere på året UNESCO om at få reggae fra Jamaica optaget på den prestigefyldte liste, og i går lykkedes det så for den jamaicanske delegation at få ansøgningen godkendt og opnå den flotte anerkendelse.

Udover den spontane glæde, der opstod under mødet i FN, hvor den jamaicanske delegation brød ud i sang til tonerne af Bob Marleys udødelige One Love, hvad betyder det så egentlig for reggae at blive optaget på listen?

Listen har som hovedregel til formål at sikre, at lokalsamfund, grupper og enkeltpersoner, der er involveret i den nævnte aktivitet, respekteres og værdsættes både nationalt og internationalt.
Mere specifikt fremgår det i FN-konventionen om beskyttelse af den immaterielle kulturarv, at Jamaica som medlemsstat fremover forpligter sig til at:

- træffe de nødvendige foranstaltninger til sikring af beskyttelsen af ​​den immaterielle kulturarv, der er til stede på dens område,

- udforme på en måde, der er tilpasset sin egen situation, en eller flere fortegnelser over den immaterielle kulturarv, der er til stede på dens område,  

- sikre beskyttelse, udvikling og fremme af den immaterielle kulturarv, der er til stede på dens område

 - sikre anerkendelse af respekt for og forbedring af den immaterielle kulturarv i samfundet og

- bestræbe sig på at sikre størst mulig deltagelse af lokalsamfund, grupper og i givet fald personer, der skaber, vedligeholder og overfører kulturarven og aktivt involverer dem i forvaltningen heraf
(Kilde: UNESCO)

Sagt med andre ord er den jamaicanske regering nu forpligtet til at anerkende og ære indsatsen fra de mange, der udøver reggae i en eller anden form samt støtte både den historiske forankring og den videre udvikling af reggaemusikken.

Om godkendelsen skriver UNESCO på sin hjemmeside:

"I sin embryonale tilstand var reggaemusikken den marginaliserede stemme, men musikken spilles nu og omfavnes af et bredt tværsnit af samfundet, herunder forskellige køn, etniske og religiøse grupper. Dens bidrag til international diskurs om spørgsmål om uretfærdighed, modstand, kærlighed og menneskehed understreger elementets dynamik som samtidig cerebral, socio-politisk, sensuel og åndelig. Musikkens grundlæggende sociale funktioner – som et middel til at bringe sociale kommentarer og et middel til at prise Gud – har ikke ændret sig, og musikken fortsætter med at fungere som en stemme for alle".

Se den jamaicanske ansøgning i videoformat:


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA