Nyhed

Kulturministeriet: Ophavsretsloven skal kønsneutraliseres og følge den teknologiske udvikling

"Kunstig intelligens kommer grundlæggende til at forandre alle kunstneres arbejdsvilkår og rettigheder"

Et nyt lovforslag er netop sendt til høring i Kulturministeriet, som skal være med til at beskytte kunstnere mod misbrug, efterligninger og andre rettighedsmæssige krænkelser begået af kunstig intelligens. Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse den 8. december. 

For omkring en måned siden gik tre fagforbund (Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund og Dansk Skuespillerforbund) sammen om et konkret lovforslag som skulle beskytte kunstnere mod ulovlige AI-efterligninger. Dengang understregede forperson i Dansk Artist Forbund, Sara Indrio, at en lovændring vil være med til at sende et klart kulturpolitiske signal til den kreative industri: 

"Vi har allerede sendt vores forslag til ministeriet med nogle tekniske bemærkninger, og vi håber, at politikere, herunder kulturminister Jakob Engel-Schmidt, vil støtte op om ønsket om en styrkelse af de udøvende kunstneres rettigheder på dette vigtige område. En klar, lovfæstet beskyttelse mod efterligning af udøvende kunstnere vil sende et afgørende kulturpolitisk signal og bevise Danmarks forpligtelse til at beskytte sin kreative industri," skrev Sara Indrio i en pressemeddelelse.


Nu er det altså bekræftet fra Kulturministeren selv, at et nyt lovforslag netop er sendt til høring i ministeriet, og at det blandt andet omfatter en ændring i ophavsretsloven, så den bliver opdateret til at følge den teknologiske udvikling: 

"Kunstig intelligens kommer grundlæggende til at forandre alle kunstneres arbejdsvilkår og rettigheder. Som kulturminister vil jeg sikre, at de skabende kunstnere ikke ender som tabere, mens techfirmaer som en flok ansvarsløse gribbe spiser af både værker, rettigheder og kreativitet," skriver Kulturminister Jakob Engel-Schmidt i en pressemeddelelse og understreger, at det samtidig er vigtigt ikke at spænde ben for den teknologiske udvikling undervejs:

"Teknologien giver dog også nye og enormt spændende muligheder for at skabe ny kunst, hvilket vi fra politisk hold endelig ikke må spænde ben for. Derfor har jeg besluttet at nedsætte en hurtigarbejdende ekspertgruppe, hvis fokusområde vil være kunstig intelligens og dens indflydelse på ophavsret".


Kulturministeriet skriver her, at man vil nedsætte en ekspertgruppe, som skal komme med anbefalinger og rettelser til ophavsretsloven, så den tilpasses udviklingen for kunstig intelligens, og dens indflydelse på lovgivningen. Ekspertgruppen kommer til at bestå af repræsentanter fra rettighedshaverorganisationer, brancheforeninger og tekniske eksperter. 

Et kønsneutralt lovforslag
I toppen af det over 60 sider lange lovforslag meddeles det, at hele lovforslaget vil benytte kønsneutrale ordvalg. Dermed ændres "ophavsmanden" til "ophavspersonen", "en mellemmands" til "et mellemleds" og "tredjemænd" ændres til "tredjepartner".

Disse ændringer sker på baggrund af et forslag, som blev afsendt fra musikorganisationerne Koda, DPA, Autor, Dansk Komponistforening, Musikforlæggerne, Dansk Artist Forbund, IFPI og Dansk Musik Forbund. Forslaget blev sendt til Kulturministeriet i starten af året og efterlyste et kønsneutralt sprogbrug for at sikre, "at alle kan se sig repræsenteret i de betegnelser, som vi benytter i vores professionelle sprog og virke", som det stod beskrevet i brevet til ministeriet.


De nye regler forventes at træde i kraft den 1. juli 2024. 

LÆS OGSÅ: Kulturorganisation for rettighedshavere taber sag mod Kulturministeriet – skal betale svimlende

ANNONCE