Nyhed

Fremtidens musikindustri: Musikråd udgiver opskrift på bæredygtig ægtepagt mellem kunstneren og AI

Temaerne for opskriften er samtykke, respekt og betaling

Den britiske paraplyorganisation CMM (The Council of Music Makers) offentliggør en liste med fem grundprincipper, som musikindustrien og tech-virksomheder kan følge, når AI bliver inddraget i skabelsen af ny musik.

CMM skriver på deres hjemmeside, at de fem principper er nedfældet for at sikre, at:

- Træning, licensering og kommercialisering af generative AI-modeller opnås på en måde, der respekterer kunstneres rettigheder samtidig med, at det muliggør en udvikling af værktøjer og platforme, der styrker både kunstnere og musikfans.


The Council of Music Makers repræsenterer britiske sangskrivere, komponister, musikere, producere og managers, og de fem principper er skrevet i samarbejde mellem fem musikorganisationer, som er medlemmer paraplyorganisationen. Listen blev offentliggjort under det for nyligt afholdte topmøde The Ivors Academy Global Creators Summit i London, hvor mødet netop omhandlede AI-udviklingen i en musikindustriel kontekst.

De fem grundprincipper lyder således:

"1. Når licensaftaler forhandles, skal de individuelle musikproducenters samtykke sikres, før musik bruges til at træne AI-modeller. Samtykket kan ikke udledes af rettighedshavere eller teknologivirksomheder.


2. Musikskabernes rettigheder til offentlige og personlige data skal respekteres. Disse rettigheder tilhører individuelle musikskabere og kan ikke udnyttes af AI-virksomheder eller rettighedsindehavere uden samtykke. Den britiske regering bør afklare og sikre disse rettigheder og samarbejde internationalt for at fremme en global rettighedsforståelse.

3. Hvor der gives tilladelse, skal musikskabere dele den økonomiske indkomst som indtjenes på AI-produceret musik retfærdigt. Herunder også AI-genereret musik, hvor AI-modellen er trænet på deres værker.

4. Når AI-virksomheder og rettighedsindehavere udvikler licensmodeller, skal de proaktivt konsultere musikskabere og nå til enighed om, hvordan hver enkelt interessent skal modtage del af indtægterne fra AI-produkter og -tjenester.


5. AI-genererede værker skal være markeret tydeligt, og AI-virksomheder skal håndhæve gennemsigtheden om den musik, der er blevet brugt til at træne deres modeller og notere hvilke data de opbevarer samt har til rådighed. Rettighedsindehavere skal håndhæve gennemsigtighed om alle licensaftaler, der er blevet forhandlet med AI-virksomheder, og hvilke værker disse aftaler omfatter.”, skriver CMM på deres hjemmeside.

CMM har derudover lavet en skabelon, som artister og sangskrivere kan tilpasse og sende til de pladeselskaber og musikudgivere, de samarbejder med. Brevskabelonen forklarer, at artisten eller sangskriveren er åben for muligheder i AI-musik, men understreger samtidig, at der skal søges om tilladelse og samtykke før deres musik kan bruges til træning af en AI-model.

Læs mere om de fem grundprincipper for den britiske musikindustri her.


LÆS OGSÅ: AI-ekspert: ”Det sætter nogle fundamentale rettigheder under pres”

ANNONCE