Nyhed

Eksportstøtte til dansk musik

Ti millioner kroner over en tre-årig periode skal give den danske musikeksport til udlandet yderligere vind i sejlene.

Billede: Martin Dam Kristensen

- Tiden er kommet til at kaste sig ud i en fælles dans med musikken, sagde en poetisk anlagt kulturminister Brian Mikkelsen, da han ved et pressemøde onsdag den 30. juni annoncerede et nyt initiativ, som skal styrke eksporten af dansk rock- og popmusik. I en tre-årig periode (fra 2005 til 2008) afsættes der årligt 3,5 millioner kroner på finansloven til at lave internationale præsentationer, showcases, koncerter, turneer og lignende, som skal hjælpe danske bands og solister med at få det afgørende gennembrud i udlandet.

Tilskudsordningen kan sammenlignes med den 50/50-ordning, som har været anvendt på filmområdet, idet kulturministeriet forudsætter en betydelig medfinansiering fra musikbranchen selv. I teorien forventes musikbranchen selv at stille med 3,5 millioner, sådan at den samlede årlige støtte kommer op på 7 millioner kroner.

Pølseeksport
Ideen er, at øgede eksportindtægter på kulturområdet i sidste ende skal vende tilbage til statskassen i form af skatteindtægter. Kulturminister Brian Mikkelsen udtrykte i den forbindelse (vistnok ironisk) sin ærgelse over, at Lars Ulrich (trommeslager i Metallica) ikke betaler skat i Danmark. Men mon ikke også popgruppen Aqua - den største danske kultureksportsucces nogensinde - har spøgt i ministerens baghoved. I 1998 tjente Aqua en halv milliard på pladesalg i udlandet, hvilket i sin tid afstedkom sammenligninger med den danske svineeksport (20 mia. kroner) eller den samlede danske pølseeksport (også halv milliard). Derfor er det også navne, der i forvejen har gjort sig gældende på den danske musikscene og har vakt opmærksomhed i udlandet, som der vil blive satset på i den nye eksportstøtteordning.

- Dansk musiks internationale potentiale er stort, hvilket er dokumenteret gennem The Raveonettes (billedet), Mew, Junior Senior, Saybia, Safri Duo, Kashmir og flere andre danske kunstneres succes udenfor landets grænser, sagde ministeren, der også udtrykte sin begejstring for fremstødet ved årets Midem Messe i Cannes.

Konkret vil The Raveonettes og Mew dog næppe kunne modtage støtte, idet de allerede har taget skridtet videre og i forvejen har tegnet kontrakter med udenlandske pladeselskaber.

Ros fra branchen
Ordningen er tænkt som et supplement til eksisterende ordninger og skal, når den træder i kraft fra 1. jamuar 2005, administreres af den nyoprettede organisation Music Export Denmark (MXD). MXD består af Danmarks Radio, Venuefonden/Roskilde Festival, ROSA (Dansk Rock Samråd), IFPI (Pladeselskabernes brancheorganisation) og DUP (Danske Uafhængige Pladeselskaber).

Både Michael Ritto fra IFPI og Gunnar Madsen fra ROSA roste på pressemødet kulturminister Brian Mikkelsen for hans initiativ og fremhævede det som et lysende eksempel på konkret samarbejde mellem kultur- og erhvervsliv - en af hjørnestene i regeringens kulturpolitik.

- God kunst behøver jo ikke nødvendigvis at være en dårlig forretning, fremhævede Michael Ritto fra IFPI.

ANNONCE