Nyhed

Nu kan spillestederne beregne deres klimabelastning

Nyt virtuelt værktøj skal give overblik over spillestedernes miljø- og klimabelastning

De senere års øgede klimabevidsthed er også nået til musikbranchen. Det kræver nemlig ikke så lidt energi at lave koncerter og producere plader - og her såvel som i andre sammenhænge er der behov for bæredygtige løsninger.

I tråd med tidsånden ser man en stigende tendens til, at en lang række danske festival- og koncertarrangører rent faktisk arbejder på at reducere deres klimaaftryk i forbindelse med afvikling af koncerter.

Blandt andet har hitmageren Lukas Graham for nyligt spillet koncerter i et banebrydende samarbejde med vindmøllevirksomheden Vestas - med en grøn koncertmodel, som er drevet på batterier frem for dieselgeneratorer.

Også festivalen NorthSide har til dette års arrangement taget endnu et bæredygtigt spring ved at lade maden på pladsen være 100 procent økologisk og plantebaseret.

Disse grønne tiltag er noget, som interesseorganisationen Dansk Live gerne vil støtte op om. Derfor har de lanceret et nyt værktøj, der har til formål at hjælpe flere arrangører på vej mod at nedbringe deres klima- og miljøaftryk. 

Klimaberegneren – som værktøjet hedder – er udviklet af konsulentfirmaet World Perfect og skal være med til at give de danske musikarrangører et dybdegående overblik over deres miljø- og klimabelastning. Det skriver Dansk Live i en pressemeddelelse.

Det grønne værktøj fungerer således, at arrangørerne løbende plotter informationer ind om deres forbrug inden for områderne affald, vand, transport og energi. Ud fra dette data laver værktøjet beregninger, hvorudfra brugerne kan få overblik over de steder, der vejer tungt i deres klima- og miljøregnskab.

Derudover giver det også mulighed for at få indsigt i udviklingen af sit forbrug fra år til år, så man kan optimere potentielle løsninger.

”Dansk Lives klimaberegner er lavet meget simpel, og den bygger på de danske emissionsfaktorer. Det betyder, at det er langt nemmere for de mindre aktører at komme i gang med at måle, og at resultaterne er mere retvisende”.

Det udtaler grundlægger af World Perfect, Søren Stochholm, i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Med tiden kan klimaberegneren selvfølgelig udvikles, så den vil give et endnu mere retvisende billede, men for nuværende er den er bud på en fælles og simpel måde at blive klogere på branchens samlede CO2-aftryk”.

Udviklingen af værktøjet blev igangsat før Corona-pandemien, men måtte efterfølgende stilles i bero. Nu er det så endelig klar til lancering, og især sekretariatschef for Dansk Live, Esben Marcher, håber på, at værktøjet kan bidrage til en større forståelse for koncerternes klimamæssige belastning:

“Flere større arrangører i medlemsskaren har udviklet egne monitoreringsmetoder, men det er ikke alle, der har mulighed for at få lavet deres egen eller har ressourcerne til at anskaffe sig en. Denne beregner, der frit kan benyttes af medlemmer af Dansk Live, gør det let at komme i gang med det helt nødvendige arbejde. Beregneren er målrettet alle arrangørtyper og kan med fordel også bruges af spillestederne”, forklarer Marcher på Dansk Lives hjemmeside.

Marcher håber på længere sigt, at beregneren kan bidrage til, at koncertarrangørerne på tværs af branchen kan hjælpe hinanden i arbejdet om at opnå forbedringer:

“Nu skal arrangørerne i gang med at bruge beregneren, men det kunne være spændende, hvis vi kunne skabe overblik over branchens samlede klimabelastning på de forskellige områder og potentialerne for forbedringer på tværs i branchen”.

LÆS OGSÅ: Vestas-direktør jubler efter vellykket samarbejde med Lukas Graham

ANNONCE