Nyhed

NYT TOBAKKEN-DRAMA: Udbudsrunde om nyt Esbjerg-spillested skal gå om – ansøger raser

Kommunen vil "udelukke mulig tvivl om, hvorvidt alle har haft det samme grundlag af viden at byde ind på"

Esbjerg Kommune gen-annoncerer budrunden omkring at etablere et nyt rytmisk spillested i Esbjerg i det nu konkursramte spillested Tobakkens lokaler.

Dette meddeler Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse. Tidligere kunne GAFFA berette om, at der kun var én ansøger i den første og nu annullerede budrunde. Denne ansøger var et hold omkring den tidligere sanger i Esbjerg-bandet The Floor Is Made of Lava, Tobias Kippenberger, og en række tidligere Tobakken-medarbejdere.

Beslutningen om at sende opgaven i udbud igen skete under et ekstraordinært møde i Kultur & Fritidsudvalget onsdag. For at "få rammerne for et nyt rytmisk spillested i Esbjerg fuldstændig på plads har Kultur & Fritidsudvalget i enighed besluttet at sende opgaven ud i en ny runde, hvor potentielle operatører kan byde ind. Bag beslutningen ligger et ønske om at præcisere opgaven og udelukke mulig tvivl om, hvorvidt alle har haft det samme grundlag af viden at byde ind på," lyder det i pressemeddelelsen.


Denne beslutning har vakt en vis opsigt, særligt hos Peter Amstrup, der stod til at få rollen som bestyrelsesformand for "Fabrikken", som navnet på det genopstandne spillested skulle blive. Over for JydskeVestkysten kritiserer Peter Amstrup beslutningen i skarpe vendinger.

På baggrund af dette har GAFFA stillet henholdsvis Peter Amstrup fra "Fabrikken" og formanden for Kultur & Fritidsudvalget hos Esbjerg Kommune, Jakob Lose (Venstre), nogle opfølgende spørgsmål.

Peter Amstrup, udbuddet skal gå om – hvad er dit syn på kommunens beslutning?


Peter Amstrup: "Man kan kun udsætte eller omgøre udbuddet, hvis der i dette eller i modtagne tilbud indgår noget, som er imod udbudsreglerne. Det er åbenbart ikke tilfældet. Dermed forekommer beslutningen om at gå ud med et nyt udbud både at være moralsk og juridisk særdeles problematisk. Har man overvejet, at et sagsanlæg fra os i så fald vil udskyde processen i meget lang tid?"

Er hovedårsagen til, at udbuddet skal gå om, at konsulent Ronnie Hansen har, havde og ville have haft dobbeltroller i forhold til Tobakken, Esbjerg Kommune og Fabrikken, sådan som JydskeVestkysten skriver? Hvorfor udsatte man sig for denne risiko til at starte med? Eller ligger fejlen, for dig at se, hos Esbjerg Kommune og ikke hos jer?

Peter Amstrup: "Jeg har ikke hørt om problemer med navngivne personer. Jeg har faktisk ikke hørt om beslutningen fra andre end JyskeVestkystens journalister, hvilket forekommer en smule underligt og uprofessionelt. Mener man, at Ronnie Hansens involvering begge steder er et problem er svaret, at han naturligvis holdt sig ude af dette bud, da han var ansat i kommunen. Da vi bad ham komme tilbage til gruppen, skete det ikke, før han havde drøftet det med sine chefer, der naturligvis måtte tage beslutningen til efterretning, hvorpå han blev taget af alt, hvad der havde med udbuddet at gøre og har været ude siden. Kommunen har i øvrigt haft viden om Ronnie Hansens involvering i Tobakken i meget lang tid – han var konsulenten på rapporten om Tobakken, ligesom han var med i vores første udspil. Hvis man mente, at der var problemer i det, kunne man have adresseret det længe, længe før. Virkelig underligt, hvis de mener, at Ronnie er problemet. Hvis kommunen vil angive Ronnie som problemet, så tror jeg også, man er alvorligt på vej ind i en konflikt med hans faglige forening."


Vil I ansøge på ny, blot uden en rolle til Ronnie Hansen?

Peter Amstrup: "Vi prøver at opføre os professionelt, og da der ikke er rejst substantiel kritik af Ronnie Hansen, og vi ikke kan tage os af ubegrundede rygter, er der naturligvis ingen grund til at tage Ronnie Hansen ud af projektet. Spørgsmålet er naturligvis, om vi søger endnu en gang. Svaret er for mit eget vedkommende, at jeg under ingen omstændigheder indsender det samme tilbud igen."

Frygter du, siden der ikke var andre ansøgere, at Esbjerg fremadrettet ikke vil stå med et rytmisk spillested?

Peter Amstrup: "Lige nu ser det overvejende sandsynligt ud. Så jeg glæder mig til at komme på Tobakken og se Esbjerg kommune afvikle de koncerter med blandt andre Hit med 80’erne og Back in Black, som de åbenbart har lovet – hvilket i sig selv vel er besynderligt, al den stund at Tobakken er gået konkurs."


Hvad betyder dette, fra din vinkel, for kommunens ambitioner omkring at være “kulturby”?

Peter Amstrup: "En udsættelse vil udskyde processen med at starte op i huset i meget lang tid, idet man kommer asynkront ind i de store gruppers planlægning. Det betyder mig bekendt, at der ikke kan komme liv i bygningen før tidligst i 2025. Er det er del af kommunens plan? Eller er der en anden dagsorden: Som del af de kommunale besparelser skal der slet ikke liv igen i bygningerne? Det er i så fald naturligvis en politisk afgørelse, som vi alle må tage til efterretning. Men så bør man nok også alvorligt lægge tankerne om Esbjerg som Kulturby ned. 

Tillad mig at tilføje, at det tilbud, vi har indsendt, i sit indhold, i den foreslåede struktur og organisering, i sine detaljer er det samme, som vi indsendte i april måned, var det vist, kort efter Tobakkens konkurs – naturligvis tilrettet udbuddet, men substantielt nøjagtigt det samme. Så hvordan mener man, at ansatte i Kulturforvaltningen skulle kunne have givet os oplysninger, andre ikke har til et tilbud, der var færdigt og præsenteret længe før udbuddet?


Samtidigt lader jeg mig fortælle, at da kommunen skulle have vurderet værdien af Tobakkens inventar, bad man Musikhuset om at gøre det – den mest oplagte budgiver i byen. De brugte en dag på at gennemgå det, så hvis nogen er blevet givet et forhåndskendskab til Tobakken, som kunne anvendes i budgivningen, er det nok dén vej, mans skal kigge.

I øvrigt spekulerer jeg på, om kommunen har overvejet, at vores bud reelt nu er offentligt kendt, hvorfor andre kan gå på strandhugst i det og gøre tilbuddet til deres, hvilket giver andre en juridisk ikke-holdbar fordel? Det forekommer mig, at Esbjerg Kommune i denne sag ikke overholder udbudsreglerne – endda ret klokkeklart. Det her er en virkelig underlig sag."

GAFFA har derudover talt med Jakob Lose, formanden for Kultur & Fritidsudvalget hos Esbjerg Kommune:


Jakob Lose, udbuddet skal gå om – hvorfor besluttede I dette?

Jakob Lose: "Det er der to grunde til: dels har vi haft et ønske om at forklare nogle ting i vores oprindelige annoncering mere præcist, på baggrund af den markedsdialog, vi har haft med interesserede bydere. Det drejer sig blandt andet om forventning til antal solgte billetter, som vi sænker fra 40.000 til 35.000 pr. år, hvor hurtigt man er i drift, hvad vi mener med øget ungefokus mv.

Derudover er forvaltningen blevet opmærksom på, at der kan opstå tvivl om, hvorvidt alle potentielle operatører har haft samme grundlag af viden i processen. Den bekymring har vi ønsket at eliminere.


Dette har et enigt udvalg besluttet at gøre for at sikre bedst mulige vilkår for opstart af det nye rytmiske spillested."

Er hovedårsagen til at udbuddet skal gå om, at Ronnie Hansen har, havde og ville have haft dobbeltroller i forhold til Tobakken, Esbjerg Kommune og Fabrikken, sådan som JydskeVestkysten skriver?

Jakob Lose: "Jeg kommer ikke til at lege navneleg. De to grunde, jeg nævner, har vægtet i Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om at gen-annoncere."


Hvorfor udsatte man sig for denne risiko til at starte med? Eller ligger fejlen, for dig at se, hos ansøgeren og ikke hos Esbjerg Kommune?

Jakob Lose: "Vi har haft ekstern juridisk rådgivning, som har vejledt forvaltningen og det politiske udvalg om, at der kan opstå tvivl om, hvorvidt alle potentielle operatører har haft samme grundlag af viden i processen. Denne rådgivning har vi fulgt, og har derfor valgt at gen-annoncere for bydere på opgaven med at drive et rytmisk spillested i Esbjerg."

Hvad er Esbjerg Kommunes plan nu?


Jakob Lose: "Nu går vi i genopslag, med en stram tidsplan, for vi vil rigtig gerne lave en aftale med en operatør, så de kan komme godt i gang primo 2024, som har været vores ønske og ambition hele vejen igennem."

Hvad er den nye tidshorisont?

Jakob Lose: "Den politiske beslutning om, hvem der skal drive stedet, forventes at blive indgået 23. oktober i stedet for 18. september, altså godt fem uger senere end den oprindelige tidsplan."


Frygter du, siden der ikke var andre ansøgere, at Esbjerg fremadrettet ikke vil stå med et rytmisk spillested?

Jakob Lose: "Jeg håber meget, at Fabrikken ønsker at byde igen, og derudover kan det være, at den mere klare opgavebeskrivelse giver anledning til, at flere har lyst til at byde. Hvis ikke der er nogen der byder, har vi en ny situation, som vi i så fald bliver nødt til at forholde os til."

Hvad betyder dette for kommunens ambitioner omkring at være “kulturby”?


Jakob Lose: "Det er min og et enigt Kultur- og Fritidsudvalgs klare ambition, at vi skal have et nyt rytmisk spillested. Det er en meget vigtig del af at være kulturby, så det har vi et meget skarpt fokus på."

Peter Amstrup kritiserer dagens beslutning skarpt i JydskeVestkysten og henviser ikke mindst til ulemper for hans hold, hvis de skulle søge på ny. JydskeVestkysten spørger derudover ind til en form for aftalt spil i forhold til Musikhuset Esbjerg – hvad siger du til disse kritikpunkter?

Jakob Lose: "Det har intet på sig, at vi politisk ønsker at favorisere en anden byder, endda en anden byder, som ikke har valgt at afgive bud. Det kan jeg på det kraftigste afvise. Jeg håber som sagt, at Fabrikken ønsker at fremsende fornyet bud på opgaven."


LÆS OGSÅ: NEJ TAK TIL AT DRIVE NYT TOBAKKEN: "Kommunens ambition er ikke realistisk"

ANNONCE